Lektor

Mari-Liis Mägi

Mari-Liis Mägi

Viljandi haigla, kliiniline kohtupsühholoog

Mari-Liis Mägi on kliinilise kohtupsühholoogi eripädevusega kliiniline psühholoog. Ta on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis ning töötab kohtupsühhiaatriliste patsientidega Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakonnas, peamiselt neuroloogiliste ja orgaaniliste häiretega patsientidega Ida-Viru keskhaiglas ning Viru vangla meditsiiniosakonnas. Samuti teostab ta kohtupsühhiaatrilisi- ja psühholoogilisi kompleksekspertiise ning õpetab Tartu ülikooli psühholoogia instituudis kohtupsühholoogiat. Tema peamisteks huvi- ja tegevusvaldkondadeks on vägivallariski tõenduspõhine kontseptualiseerimine ja hindamine, psüühikahäirete diferentsiaaldiagnostika ja neuropsühholoogiline hindamine.

Advertisement banner