Lektor

Merike Kaev

Justiitsministeerium, nõunik

Merike Kaev on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse andmekaitseõiguse nõunik, kes tegeleb Justiitsministeeriumis isikuandmete kaitset ja avalikku teavet puudutavate küsimustega.