Lektor

Nele Nisu

Nele Nisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Digiriigi arengu osakonna andmete taaskasutuse programmijuht

Nele Nisu on omandanud juriidilise kõrghariduse Tartu Ülikoolis. Olles töötanud selles vallas nii era- kui avalikus sektoris, on Nele tegelenud viimased 8 aastat nii õigusloome kui ka sellega külgnevate andmekaitseliste küsimustega, olgu need seotud siis andmekogude, andmevahetuste või juurdepääsuõigustega. Peale Sotsiaalministeeriumi õigusnõuniku ja andmekaitsespetsialistina tööd, on Nele alustanud uute väljakutsetega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis andmete taaskasutuse programmijuhina ning on keskendunud andmeladude, privaatsustehnoloogiate ning inimkeskse andmehalduse eestvedamisele. Suure pildi hoidmiseks on Nele töö tihedalt seotud ka Euroopa Liidu õigusruumiga – tehisintellekti ja andmehalduse määruse, andmemääruse jt algatustega.