Lektor

Sten Tikerpe

Sten Tikerpe

NOVE advokaadibüroo IT ja küberturvalisuse valdkonna juht, nõunik ja advokaat.

Sten on töötanud IT-valdkonna ja küberturvalisusega seotud juriidilistel ametikohtadel alates 2015. aastast. Vahetult enne NOVE-ga liitumist tegutses ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IT-õiguse valdkonna juhina, kus vastutas oma meeskonnaga riigi infosüsteemi arengut, uudseid tehnoloogiaid ning riiklikke IT-arendusi puudutava õigusloome ja nõustamise eest. Sten on seisnud innovatsioonisõbraliku õigusruumi arengu ja Eesti ettevõtjate huvide eest nii riigisisesel kui Euroopa Liidu töögruppide tasandil ja pidanud arenduste nõustamisel läbivalt oluliseks, et õigusest tulenevate nõuetega oleks arvestatud kogu IT-arenduse elutsükli vältel, alates planeerimisest kuni arenduse ja halduseni. Varem on Sten töötanud ka Siseministeeriumis kriisireguleerimise osakonnas, kus ta spetsialiseerus telekommunikatsiooni ja elektroonilist identiteeti puudutavatele läbirääkimistele turuosalistega ning vastavate elutähtsate teenuste nõuete väljatöötamisele. Samuti on Sten tegutsenud advokaadibüroos Sorainen, kus keskendus konkurentsi- ja tehnoloogiaõiguse valdkondadele. Mõistmaks paremini klientide vajadusi kogu tarkvaraarenduse ja -halduse elutsükli vältel, on Sten lisaks õigusalasele haridusele end täiendanud Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonnas, kus ta on peatselt omandamas magistrikraadi infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekaval.

Advertisement banner