Lektor

Sven Siling

Sven Siling

BDO Eesti, partner

Sven Siling omab pea 20-aastast audiitorluse kogemust, hõlmates erinevat laadi kutseteenuste osutamist rahvusvahelistele ning kohalikele ettevõtetele era- ja avalikus sektoris. Tema mitmekülgne kliendibaas hõlmab nii tootmist, teenindust, jae- ja hulgimüüki kui ka pangandust ja finantsteenuse osutajaid. Ta tegeleb igapäevaselt audiitorluse ja arvestusalaste teoreetiliste ja praktiliste küsimustega, seda nii Eesti kui rahvusvaheliste standardite valguses. Sveni kanda on ka BDO Eesti auditi kvaliteedijuhi roll (Head of Audit and Accounting (A&A) Quality Management (HAAQM). Sven kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.