Lektor

Taavi Ploompuu

Taavi Ploompuu

Riigi Infosüsteemi Amet, Andmevahetuse osakonna tootejuht

Taavi on lõpetanud Tallinn Tehnikaülikooli magistriõpingud personalijuhtimise erialal ning hetkel õpib Tallinna Tehnikaülikoolis Ragnar Nurkse instituudis magistrantuuris avaliku sektori juhtimist ja innovatsioon. Taavi töötab Riigi infosüsteemi ameti andmevahetusosakonnas avaandmete teabevärava tootejuhina. Oma igapäeva töös tegeleb peamiselt teabevärava elutsükli tagamisega, planeerib vajalike arendusi ning koostöös partnerite ja klientidega loob ökosüsteemi milles andmete kogumine, levitamine, kasutamine ja taaskasutamine on äriprotsessi igapäeva osa.