Tehnofoobia ja tehnofiilia

TEHNOFOOBIA JA TEHNOFIILIA TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Tehnofoobia on töötaja põhjendamatu hirm või vastumeelsus uute tehnoloogiate, keerukate masinate, tehniliste vahendite, eriti arvutite suhtes. Küberfoobia on kontseptsioon, mis kirjeldab konkreetse foobia väljendust so “irratsionaalset hirmu või vastumeelsust arvutite suhtes” või üldisemalt – arusaamatut hirmu ja/või võimetust õppida kasutama uusi tehnoloogiaid (Bauer, 1997).
Tehnofiilia tähistab eriti entusiastlikku soovi kasutada uusi tehnoloogiaid, masinaid, tehnilisi vahendeid, eriti arvuteid, Internetti, mobiiltelefone, kodukino.
Tehnofoobia ja tehnofiilia test on psühhomeetriline test, mis koosneb 44-st väitest. Vastamisel saab testi täitja kasutada Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat: 1-pall on “Mitte kunagi, väga harva” ja “ 6-palli on “Väga sageli, alati” või 1-pall on “Väga kindlalt ei nõustu” ja 6-palli on “Väga kindlalt nõustun”. Faktoranalüüsi alusel moodustusid neli faktorit: (Faktor 1) Uue tehnoloogia kasutamine tööl (6 väidet); (Faktor 2) Tehnoloogia tööl (5 väidet); (Faktor 3) Tehnofiilia (20 väidet); (Faktor 4) Tehnofoobia (13 väidet).
Näited testis kasutatud väidetest: testi täitjal palutakse hinnata kui sageli ta kasutab oma tööd tehes uut tehnoloogiat. Vastamisel palutakse aluseks võtta viimased kolm kuud: “Internet (sh e-mail)” ja “tarkvara suhtlemiseks/sotsiaalne tarkvara” ja “pilvepõhised teenused”; Palutakse hinnata seda, milliseid tundeid on uus tehnoloogia teis tekitanud: “Ma olen tundnud suurt vaimustust uue seadme või tehnoloogia tõttu” ja “Ma olen tundnud hirmu kaotada oma maine, kui ma ei oska kasutada kõige kaasaegsemaid seadmeid või tehnoloogiaid” ja “Ma olen tundnud, et mul ei ole piisavalt oskusi, et kasutada uusi seadmeid või tehnoloogiat” ja “Ma olen tundnud, et ma ei suuda õppida uusi tehnoloogiaid kasutama”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

Kõik tulevased koolitused