Tehnostress

TEHNOSTRESSI TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Tööstress on pingeseisund, mille on põhjustanud tööl esinevad stressorid. Tööstressi võivad põhjustada mitmed erinevad töökohal esinevad stressorid sh tehnikaga seotud stressorid. Kui tööstressi põhjustavad tehnikaga, tööl kasutatavate uute tehnoloogiatega seotud stressorid, siis on tegemist tehnostressiga.
Tehnostressi test on psühhomeetriline test, mis koosneb 64-st väitest. Vastamisel saab testi täitja kasutada Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat, milles 1-pall on “Kindlasti ei ole pingeallikaks” ja 6-palli on “Kindlasti on pingeallikas” või sagedusskaalat, millel 1-pall on “Mitte kunagi, väga harva” ja 6-palli on “Väga sageli, alati”.
Faktoranalüüsi alusel moodustusid Tehnostressi testi 11 faktorit:
• Faktor 1: Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl (11 väidet);
• Faktor 2: Arvutiga seotud pisistressorid (ingl. k. hassles) (16 väidet);
• Reaktsiooonid tehnostressile:
o Faktor 3: Emotsionaalsed reaktsioonid (5 väidet);
o Faktor 4: Psühholoogilised reaktsioonid (6 väidet);
o Faktor 5: Käitumuslikud reaktsioonid (4 väidet);
• Tehnostressorid:
o Faktor 6: Tehno-ülekoormus (4 väidet);
o Faktor 7: Tehno-invasioon (4 väidet);
o Faktor 8: Tehno-keerukus (4 väidet);
o Faktor 9: Tehno-ebaturvalisus (4 väidet);
o Faktor 10: Tehno-ebakindlus (4 väidet);
o Faktor 11: Produktiivsus (4 väidet).

Näited Tehnostressi testis esitatud väidetest. Pingeallikad: “Tehnoloogia muutub liiga palju ja liiga kiiresti” või “Muutunud suhtlusviisid suhtluses kolleegide ja ülemustega” või “Töö ebakindlus – tehnoloogia võib hakata inimest tööl asendama”; Arvutiga seotud pisistressorid: “Aeglane internet “ või “Vajadus uut tarkvara kasutama õppida” või “Aeglane arvuti”; Emotsionaalsed reaktsioonid tehnostressile: “Negatiivsed emotsioonid” või “Kannatlikkuse kaotamine”; Tehnostressorid: “Tehnoloogia sunnib mind kiiremini töötama” või “Tehnoloogia tõttu olen sunnitud tööasjadega tegelema isegi puhkuse ajal” või “Tarkvaras, mida meie organisatsioon kasutab, on pidevaid muutuseid”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann