Tööpsühholoogia testid

TÖÖPSÜHHOLOOGIA TESTID

 

mask

Tööpsühholoogia teste kasutatakse peamiselt kahel otstarbel:

Organisatsioonisisestes uuringutes, näiteks töörahulolu, töötajate heaolu, tööelu kvaliteet, tööstress, kiusamine ja vägivald tööl, tööohutuse kultuur, töömotivatsioon (sh töömotivatsiooni süsteemid) uuringutes
Personalivalikul (vakantsete töökohatade täitmisel) või spetsiifilisel valikul, näiteks talentide valikul, spetsiaalse koolituse jaoks valikul, juhtide reservi loomisel jms

Tutvu allolevate testidega ning lihtsusta oma personalivalikut või saa teada, millise sisemaailmaga inimesed Sinu organisatsioonis töötavad.

Kõikide testide hinnaks vaid 2,5 €/ in.

PRESENTEEISM ja ABSENTEEISM

MITTEPRODUKTIIVNE KÄITUMINE TÖÖL

TÖÖGA SEOTUD SOTSIAALSED OSKUSED

TÖÖGA SEOTUD EMOTSIONAALSED OSKUSED

NARTSISSISLIK KÄITUMINE TÖÖL

TÖÖELU KVALITEET

TEHNOFOOBIA ja TEHNOFIILIA

TEHNOSTRESS

TÖÖSÕLTUVUS

TÖÖALANE VASTUTUSTUNNE

EMOTSIONAALNE HEAOLU TÖÖL

TAJUTUD TULEMUSLIKKUS

CMPS ISIKSUSE TEST

Testimise protseduur ja andmekaitse – kõiki neid psühhomeetrilisi teste saab kasutada elekrooniliselt. Testi täitja vastab testi küsimustele elektrooniliselt Webi-keskkonnas. Täidetud test saadetakse automaatselt ära kui testi täitja klikkab testi lõpus olevale nupule “Saada”. Seejärel testi tulemused viiakse väljaspoole Webi-keskkonda ning testi tulemused töödeldakse vastavalt testi manuaalile. Seega, turvalisuse eesmärgil toimub testi tulemuste (andmete) töötlemine, salvestmine ja andmebaasis säilitamine väljaspool Webi-keskkonda. Kokkuleppel testi tellijaga, saadetakse testi tulemus talle automaatselt tema poolt testi algusesse kirjutatud e-maili aadressile 2-3 minuti jooksult pärast testi täitmist ja “Saada” nupule klikkamist (testi töötlemisele saatmist).

Euroopa Psühholoogide Assotsiatsioonide Föderatsioon (European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) ja Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Assotsiatsioon European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) on kehtestanud Euroopas kindlad reeglid testidele ja testimisele (vaata: European Test User Standards) Kõik meie disainitud psühhomeetrilised testid põhinevad psühholoogia teooriatel, vastavad psühhomeetrilistele testidele kehtestatud rahvusvahelistele nõuetele ja iga testi tõenduspõhisust on uuringutes tõestatud. Leppimaks kokku kohtumist või konsultatsiooni, tekkinud küsimustele vastuste saamiseks või meie teaduspõhiste psühhomeetriliste testide kohta täiendava informatsiooni saamiseks, palun helistage või saatke meile e-mail.

Mare_Teichmann_2017_500TESTIDE TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
 E-mail: mare@pekonsult.ee<br /> Skype: mare.teichmann