Töö tulemuslikkus

TÖÖ TULEMUSLIKKUSE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved.

Töötaja enda hinnang oma töö tulemuslikkusele tähendab töötaja subjektiivset hinnangut sellele, kui hästi ja tulemuslikult ta on hakkama saanud oma tööga, tööülesannetega ja tööalaste kohustustega. Töö tulemuslikkus on mõõdetav nende tegevuste või tulemustega, mis aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töötaja individuaalne töö tulemuslikkus on töötaja panus organisatsiooni eesmärkide saavutamisse. Uuringud osundavad, et enamikul juhtudest tegeliku töö tulemuslikkuse suurenemine tähendab, et ka töö tajutud, so töötaja enda poolt subjektiivselt hinnatud tulemuslikkus suureneb.

Töö tajutud tulemuslikkuse test on psühhomeetriline test, mis on spetsiaalselt disainitud mõõtma töötaja hinnanguid oma töö tulemuslikkusele, so mõõdab subjektiivset töö tulemuslikkust.
Töö tajutud tulemuslikkuse testi abil saab mõõta töötaja hinnanguid oma tööga seotud teadmistele, oskustele, võimetele (KSA), motivatsioonile, võimalusele teha tööd hästi ja tajutud töö tulemuslikkusele. Töö tajutud tulemuslikkuse test koosneb 16-st väitest või küsimusest, mille väiteid testi täitja saab hinnata ja küsimustele vastata Likerti skaalal “1” kuni “12”, kuid skaala tähendus varieerub erinevate hinnangute andmisel. Näiteks: küsimus “Kuidas hindate oma töömotivatsiooni?” vastuste skaala: 1-pall tähendab, et töömotivatsioon on “Väga madalal” ja 12-palli tähendab, et töömotivatsioon on “Väga kõrge” või küsimus: “Kuivõrd hoiate ennast kursis uusimate erialasete teadmistega?” vastuste skaala: 1-pall on “Üldse mitte” ja 12-palli on “Väga palju”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

Kõik tulevased koolitused