Tööalane nartsissistlik käitumine

TÖÖALASE NARTSISSISTLIKU KÄITUMISE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Tööalane nartsissistlik käitumine

Professionaali nartsissistlik käitumine tööl tähendab seda, et töötaja on liialt enesekeskne, isekas, tööalastes tegevustes iseennast imetlev, edev, psühholoogilises plaanis vähese empaatiavõimega, ebaadekvaatse enesehinnanguga.
Tööalase nartsissistliku käitumise test on psühhomeetriline test, mis koosneb 31-st väitest, millele vastamiseks kasutatakse Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat: 1-pall “Täiesti kindlasti ei nõustu” ja 6-palli “Täiesti kindlasti nõustun”. Näiteid küsimustest: “Ma tean, et mul on paljugi, mille üle uhkust tunda, sest ma olen palju parem kui minu kolleegid” või “Usun, et olen erilisem ja erakordsem kui minu kolleegid” või “Tänu oma loomulikule andekusele on mul õigus teha otsuseid, anda korraldusi ja oodata teistelt kuuletumist” või “Tänu minu professionaalsele autoriteedile suhtutakse minusse kui ülemusse”.
Faktoranalüüsi alusel jagunevad testis kasutatud 31 väidet viide faktorisse: (1) Eestvedamine (7 väidet); (2) Professionaalsus (7 väidet); (3) Ego staatus (5 väidet); (4) Enesehinnang (6 väidet); (5) Erakordsus (3 väidet). Lisaks sisaldab test kolme vale-skaala väidet.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

 

Kõik tulevased koolitused