Tööelu kvaliteet

TÖÖELU KVALITEEDI TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Tööelu kvaliteet (Quality of Working Life) on mõiste, mida kasutatakse kirjeldamaks laiemalt töötaja tööga seotud suhtumist. Tööelu kvaliteet tähendab töötajate meeldivaid või ebameeldivaid tööelu ja töökeskkonna külgi organisatsioonis. Tööelu kvaliteet on kõrge juhul, kui töötajal on meeldiv töökeskkond ja töötingimused, mis suurendavad tema töörahulolu ning on seotud tema tööalase tunnustuse, turvalisuse ja arengu võimalustega.
Tööelu kvaliteedi test on psühhomeetriline test, mis koosneb 48-st küsimusest, millele vastamiseks saab kasutada Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat: 1-pall “Väga rahulolematu” ja 6-palli “Väga rahulolev” ning 1-pall “Väga ebameeldiv” ja 6-palli “Väga meeldiv”.

Faktoranalüüsi tulemus näitas, et hinnatavad tööelu osad jaotusid 7-ks faktoriks: (Faktor 0) Töörahulolu (4 nimetust); (Faktor 1) Suhted tööl (16 nimetust); (Faktor 2) Tööalased nõuded (4 nimetust); (3) Töötempo (Faktor 3 nimetust); (Faktor 4) Töötasu (3 nimetust); (Faktor 5) Töö ise (8 nimetust); (Faktor 6) Töö keskkond ja tööohutus (4 nimetust). Testi täitjal palutakse lähtuda sellest, kuidas ta on tundnud viimasel kolmel kuul. Näited hinnatavatest tööelu osadest: “Tööalased nõuded” või “Vajadus olla kättesaadav 24/7 (mobiiltelefoniga, e-mailitsi)” või “Negatiivsed emotsioonid” või “Töökaaslaste sotsiaalne toetus” või “Töö organiseerimine (kuidas teie töö on organiseeritud)” või “Töö/pereelu tasakaal”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

Kõik tulevased koolitused