Tööga seotud emotsionaalne heaolu

TÖÖGA SEOTUD EMOTSIONAALSE HEAOLU TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved.

Töötaja emotsionaalne heaolu viitab tööl esinevate positiivsete ja/või negatiivsete emotsioonide ja tunnete esinemise sagedusele.

Tööga seotud emotsionaalse heaolu test on psühhomeetriline test, mis on spetsiaalselt disainitud tavalisel tööpäeval töötajatel esinevate emotsioonide ja tunnete mõõtmiseks. Testi 1. osa koosneb 10-st küsimusest töötaja tööelu kvaliteedi kohta, so viis negatiivset ja viis positiivset emotsionaalset seisundit, näiteks: tööga rahulolu, tööga seotud pessimism ja/või optimism tuleviku suhtes jms). Testi 2. osas loetletakse 30-nd positiivsest ja negatiivsest emotsiooni sisaldavat väidet, mille esinemise sagedust palutakse testi täitja hinnata. Hinnanguid saab testi täitja anda Likerti-tüüpi 6-pallisel sundvaliku skaalal: 1- pall on “Mitte kunagi, väga harva” ja 6-palli on “Väga sageli, alati”.

Instruktsioon testi täitjale: “Järgnevalt on loetletud tavalisi positiivseid ja negatiivseid emotsioone, mida tööl tuntakse. Palun hinnake, kui sageli te neid tundeid viimastel nädalatel olete tundnud. Näiteks, mõelge viimasele töönädalale; kui sageli olete tundud nimetatud tundeid? Palun kasutage vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastuse, mis on kõige lähemal teie arvamusele antud asja kohta”.
Näited hinnatavatest väidetest: “Olen tundnud abitust” või “Olen tundnud põnevust” või “Olen tundnud lõbu” või “Olen tundnud end väga õnnetuna”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann