Töösõltuvus

TÖÖSÕLTUVUSE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Eesti keeles kasutatakse ingliskeelse termini “workaholism” vastena, sünonüümidena mõisteid töösõltuvus, tööhullus ja töönarkomaania. Töösõltlane on töötaja, kellel on tekkinud sõltuvushäire, so kes on tööst sõltuvuses.
Töösõltuvus tähendab, et töötaja naudib oma tööd, kuid see võib ka tähendada, et tegemist on sundkäitumisega, tööst sõltuvusega, vastupandamatu vajadusega lakkamatut töötada (Clark, Michel, Zhdanova, Pui ja Baltes 2016).

Töösõltuvuse test on psühhomeetriline test, mis koosneb 51-st väitest, millele testi täitja saab vastuseid anda Likert-tüüpi 6-pallisel sundvaliku skaalal: kus on 1-pall “Täiesti kindlalt ei nõustu” ja 6-palli on “Täiesti kindlalt nõustun”. Faktoranalüüsi alusel moodustusid kaks töösõltuvust kirjeldavat faktorit: (1) Heaolu (27 väidet); (2) Hoiakud (17 väidet).
Näited Töösõltuvuse testis kasutatud väidetest: “Ma mõtlen peaaegu alati oma tööle” või “Ma tunnen kurbust ja ärevust kui ma ei tööta” või “Ma olen hooletusse jätnud oma töövälise elu (mul ei ole selleks lihtsalt aega)” või “Ma usun, et ma olen ainus, kes suudab teha tööd õigesti teha” või “Ma tunnen süüdi kui ma ei tee midagi kasulikku“ või “Ma olen mõtetega tööl ka väljaspool tööaega”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann