Toetav töökeskkond saab alguse siirast personali värbamisest

Enamik ettevõtteid on täna kimpus uute sobivate töötajate leidmisega. Personali valikul on alati oluliseks peetud kahte aspekti – professionaalsust ning isikuomadusi. Aina enam omavad tähtsust uue kolleegi väärtushinnangud, suhtumine töösse ning tiimikaaslastesse. Tööandja peab Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest tulenevalt suutma vältida mürgiste töökeskkondade teket. Kuidas aga värvata personali nii, et ettevõttes valitseks kolleegide vahel sõbralikkus, hoolivus ning siiras teineteisemõistmine. Tänapäeval soovitakse meeldivas kolleegis näha samu isikuomadusi, kui armastatud pereliikmes. Ühtpidi on see mõistetav, kuna vähemalt pool oma elust veedetakse koos kolleegidega. Eelnevale toetudes muutub tööandja vastutus personali valikul aina suuremaks.

Eeldusel, et tööandja on loonud sõbraliku ning teineteist toetava töökeskkonna, soovitan uute inimeste värbamisel esmalt võtta varasemast rohkem aega ning töövestlusi pidada ausalt ning avatult. Eelkõige tutvustada ettevõtte töökultuuri, juhtida tähelepanu nendele väärtushinnangutele, mis loovad eelduse headeks töösuheteks. Mida suurema potentsiaaliga teie ettevõtte jaoks konkreetne kandidaat on, seda olulisem on jõuda vestluse käigus nii kaugele, et inimene laseks enda esimese maski maha. Kui see on õnnestunud, siis avaneb võimalus suhelda uuel tasemel.

Võti, kuidas kandidaati töövestlusel avada ning ühtlasi luua võimalus positiivseks töösuhteks peitub tööandja ehk vestluse läbiviija siiruses, rääkida asjadest nii nagu need on.

Kui teie töökeskkond on pigem mürgine kui sõbralik, siis soovitan prof Mare Teichmann konsultatsiooni.

Tegevjuht ragne@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next