Töötervishoiu ja tööohutuse uuenenud seaduse täitmine praktikas – mida näitab Tööinspektsiooni kontrolli kogemus?

Tööinspektsioon on asunud hindama lepingute tegelikku olekut ja sisu, et kaitsta töötajate õigusi ning vajadusel tuvastada töösuhe. Statistika näitab, et nii lähetatud töötajate, kui ka alla 15-aastaste alaealiste töötajate registreerimine on 2019. aastal oluliselt kasvanud.

Kontrolli kogemus näitab, et rikkumiste poole pealt on jätkuv probleem ohutusjuhendite puudumine ning ebapiisav juhendamine ja väljaõpe. Samuti tegelikule olukorrale mittevastav töökeskkonna riskianalüüs või selle puudumine. Hea uudis on see, et tööõnnetuste üldarv on viimasel ajal vähenenud. Kuid suureks probleemiks on, et raskete ja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv Eesti töökeskkonna üldisest olukorrast head märki ei anna. Seega pöörab inspektsioon jätkuvalt suuremat tähelepanu nendele valdkondadele kus toimub enim raskeid ja surmaga lõppenud tööõnnetusi. Samas töötajate teadlikkus on aga järjest kasvanud ning tööstressi ja töökiusu teemadel räägitakse järjest rohkem avalikult.

Kiire ja tõhusa suhtluse tagamiseks riigiga avab Tööinspektsioon 2020. aastal uue töökeskkonna iseteeninduse www.tooelu.ee/uus.

Tule tööõiguse konverentsile Muutuv tööelu muutuste keerises!“ kus saad kuulata Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja, Meeli Miidla-Vanatalu ettekannet antud teemal. Samuti tulevad käsitlemisele ka teised, hetkel tööturu kuumemad teemad.

Koolituste ja konverentside juht veronika@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next