Välistööjõu värbamine

Meediaväljaannetes on tihti teemaks, et Eestis väheneb tööealiste inimeste koguarv, elanikkond vananeb. Töökäsi jääb järjest vähemaks ning üha keerulisem on leida kvalifitseeritud tööjõudu ja häid spetsialiste.

Üheks võimaluseks, kuidas leida potentsiaalseid inimesi tööle, on piire laiendada ja värvata nad välismaalt. Laiendades otsinguid ainuüksi Euroopa Liidu raames kasvab võimalike töötajate arv 230 miljonini, Eesti tööturg on aga piiratud 650 tuhande tööealise inimesega. Seega välistööjõu värbamisega kasvab võimalus leida vajalike oskustega töötajaid rohkem kirjutab Fortumo personalijuht Kätlin Lepp artiklis Kuidas alustada värbamisega välisriikidest.

Kätlin esineb märtsikuus toimuval koolitusel: Välismaalase värbamise protsess ja regulatsioonid, kus on juttu millega tuleb arvestada välismaalast värvates, et protsess praktikas võimalikult sujuvalt läheks. Samuti saab teada kuidas alustada värbamisega välisriikidest, millised on eelised ja puudused välismaalt värvates.

Väljastpoolt Eestit on tööjõu palkamine natuke keerukam kui kohalike töötajate värbamine, kuid pidades silmas suurt potentsiaali, võib see end ära tasuda. Loe tööandjate välistööjõu värbamise kogemusi siit. Osadel sektoritel on võimalus taodelda välisvärbamise toetust. Toetatakse välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada tippspetsialistide puudust kõikides sektorites.

Tegevjuht ragne@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next