Arenguprogramm: Hoone akustiliste nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitamisel

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.09.2022 - 07.09.2022 Registreerimise lõpp: 12.10.2022 Kestvus: Asukoht: Online koolitus / üks päev objektil Hind: 1314 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 6. septembrini Soodushind: 954 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

hange_ehitus

Koolitus annab 31,46 TP (inseneri täiendõppe punkti). Kõiki koolituspäevi on võimalik 14 päeva peale koolitust järelvaadata!

Korterelamute projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel tehakse akustilisest seisukohast sageli vigu, mille kõrvaldamine hilisemas etapis on aja- ja kulumahukas. Ehitus- ja ruumiakustika on tervik, mis hõlmab kogu ehitist alates selle kandetarinditest kuni valmis ruumideni, mistõttu akustiliste nõuete täitmine korterelamus eeldab erinevate osapoolte (tellija, arhitekt, projekteerija, ehitaja, järelevalve) koostööd.

Arenguprogramm „Hoone akustiliste nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitamisel“ on spetsiifiliste erialaste teadmiste omandamisele suunatud 6. nädalat kestev täiendõpe, mille
eesmärk on akustilisest seisukohast täiendada tellija, arhitekt, projekteerija, ehitaja, järelevalve teostaja teadmisi akustiliste nõuete täitmiseks.

Koolitusel saab ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest uute eluruumide projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti sellest, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine, millised on peamised esilekerkinud probleemid uutes ja rekonstrueeritud korterelamutes, millised on leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused.

Koolitus on praktiline ning baseerub koolitaja viimase 16. aasta kogemusele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele, kehtivale seadusandlusele, standarditele ja kohtupraktikale.

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viib läbi pikaaegne akustikakonsultant ning Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas Marko Ründva.

Õppe kogumaht 28,6 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.

Koolituse läbinu teab muuhulgas allolevatest teemadest:

 • Keskkonnamüra mõjud
 • Müra mõju inimese tervisele
 • Akustilised nõuded (heliisolatsioon, helirõhutasemed, liiklusmüra, ruumiakustika, vibratsioon)
 • Hoonete akustiline projekteerimine
 • Heliisolatsiooni teoreetilised arvutused
 • Heliisolatsioon (vahelaed, seinakonstruktsioonid, välispiirded, massiivsed ja kergkonstruktsioonis tarindid, sise- ja välisavatäited, heliisolatsiooni mõjutavad tegurid)
 • Ruumiakustika (akustilised materjalid, tüüpsed lahendused erineva kasutusotstarbega ruumides, ruumiakustika modelleerimine)
 • Peamised vead akustilisest seisukohast projekteerimisel ja ehitamisel
 • Probleemide põhjuste väljaselgitamine
 • Leevendusmeetmed
 • Tehnosüsteemide müra ja vibratsioon
 • Tehnosüsteemide müra arvutused
 • Tehnoseadmete müra väliskeskkonnas
 • Mürasummutite valik ja paiknemine
 • Läbiviikude lahendused
 • Seadmete vibroisolatsioon
 • Tagantjärgi olukordada parandamise peamised meetmed
 • Akustilised kontrollmõõtmised
 • Laborimõõtmised vs objektil teostatud mõõtmised

Programm koosneb kuuest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada erialaseid teadmisi. Oodatud on tellijad, arhitektid, projekteerijad, ehitajad, järelevalve teostajad ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega (iga õppepäeva kohta üks küsimus). Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kõik õppepäevad ning sooritanud kirjaliku arvestuse

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Programm

07.09.2022

1. õppepäev online-koolitusena (kl 09.00 – 13.30, sh paus kl 11.00 – 11.30)


 • Marko Ründva

  Marko Ründva

  Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige ning pikaaegne akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

 • Akustika teooria
 • Keskkonnamüra mõjud
 • Müra mõju inimese tervisele
 • Akustilised nõuded
  - Heliisolatsioon
  - Helirõhutasemed
  - Liiklusmüra (väliskeskkonnas ja siseruumides)
  - Ruumiakustika
  - Vibratsioon

14.09.2022

2. õppepäev online-koolitusena (kl 09.00 – 13.30, sh paus kl 11.00 – 11.30)


Marko Ründva
Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige, akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

 • Hoonete akustiline projekteerimine
 • Heliisolatsiooni teoreetilised arvutused
 • Heliisolatsioon
  - Vahelaed
  - Seinakonstruktsioonid
  - Välispiirded
  - Massiivsed ja kergkonstruktsioonis tarindid
  - Sise- ja välisavatäited
  - Heliisolatsiooni mõjutavad tegurid
 • Ruumiakustika
  - Akustilised materjalid
  - Tüüpsed lahendused erineva kasutusotstarbega ruumides
  - Ruumiakustika modelleerimine

21.09.2022

3. õppepäev online-koolitusena (kl 09.00 – 13.30, sh paus kl 11.00 – 11.30)


Marko Ründva
Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige, akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

 • Peamised vead akustilisest seisukohast projekteerimisel ja ehitamisel
 • Projekteerimislahendused
 • Ehitustööd
 • Probleemide põhjuste väljaselgitamine
 • Leevendusmeetmed

28.09.2022

4. õppepäev (kl 13.00 - 14.30). Ekskursioon akustiliselt kõrgendatud nõuetega hoones (koht täpsustamisel)


Marko Ründva
Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige, akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

05.10.2022

5. õppepäev online-koolitusena (kl 09.00 – 13.30, sh paus kl 11.00 – 11.30)


Marko Ründva
Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige, akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

 • Tehnosüsteemide müra ja vibratsioon
 • Tehnosüsteemide müra arvutused
 • Tehnoseadmete müra väliskeskkonnas
 • Mürasummutite valik ja paiknemine
 • Läbiviikude lahendused
 • Seadmete vibroisolatsioon
 • Tagantjärgi olukordada parandamise peamised meetmed

14.10.2022

6. õppepäev online-koolitusena (kl 09.00 – 13.30, sh paus kl 11.00 – 11.30)


Marko Ründva
Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige, akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

 • Akustilised kontrollmõõtmised
  - Õhumüra isolatsioon
  - Löögimüra isolatsioon
  - Helirõhutasemete mõõtmised
  - Ruumiakustilised mõõtmised
  - Vibratsioonitasemed
 • Laborimõõtmised vs objektil teostatud mõõtmised

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tellijad, arhitektid, projekteerijad, ehitajad, järelevalve teostajad ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 28,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi