Lektor

Marko Ründva

Marko Ründva

Kajaja Acoustics OÜ juhatuse liige ning pikaaegne akustikakonsultant, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas

Marko on omandanud ehitusalase kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis (BSc) ning töötanud akustikakonsultandina alates 2003. a. Ta olnud akustiliste lahenduste eest vastutav konsultant paljude kultuuri- ja meelelahutushoonete, õppehoonete, äri- ja majutushoonete, korterelamute projekteerimisel ja ehitamisel, nt Kultuurikatel, Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli hoone, ERR Raadiomaja ja Uudistemaja, Hilton Tallinn Park, kõik Apollo kinod. Markol on 2015. a oma roll tulevaste ehitusinseneride koolitamisel Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonnas – ta on ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma liige ja õpetab assistendina õppeainet “Heliisolatsioon ja ruumiakustika”.