Autoriõiguse seaduse muudatused 2022. aastal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.05.2022 - 03.05.2022 Registreerimise lõpp: 02.05.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. maini Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Autoriõiguse seaduse muudatused 2022. aastal

Autoriõiguse seaduse muudatustega parandati autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni autorilepingute sõlmimisel, kohustades teist lepingupoolt andma neile vähemalt kord aastas infot õiguste kasutamise kohta. Samuti täpsustati autorilepingu muutmise regulatsiooni, milles see puudutab autori õigust nõuda õiglast tasu ning täpsustati autorilepingust taganemise ja selle ülesütlemise regulatsiooni olukorras, kus teost või esitust ei ole kasutusele võetud. Muudatustega anti ka võimalus laiendatud kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimiseks teoste kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav. Kehtestati ka kohustused veebiplatvormidele (nt YouTube, Facebook), kelle peamine eesmärk on võimaldada teenuse kasutajatel laadida sisu üles ning pääseda ligi teostele, esitustele ja muule sisule, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õigustega. Lisati ka regulatsioon autorõigustega kaasnevate õiguste andmise kohta ajakirjandusväljaannete kirjastajatele.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade 2022. aastal jõustunud autoriõiguse seaduse muudatustest.

Koolituse läbinu mõistab teavitamiskohustuse sisu ning teab, millele pöörata tähelepanu autorilepingute sõlmimisel, oskab lõigata kasu laiendatud kollektiivse litsentsilepingu võimalustest ning teab kuidas käituda, kui platvormipakkuja on teinud kasutajate poolt üleslaaditud sisu kättesaadavaks õiguste omaja loata või vastupidiselt, muutnud üleslaaditud sisu ilma kohase aluseta kättesaamatuks.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Autoriõiguse seaduse muudatused 2022. aastal


10:00 - 12:00

  • teavitamiskohustus
  • autori õigus nõuda õiglast tasu
  • autorilepingust taganemine ja selle ülesütlemine
  • laiendatud kollektiivne litsentsileping
  • platvormipakkuja vastutus
  • ajakirjandusväljaannete kirjastajate õigused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Jõustunud muudatused mõjutavad eelkõige kultuurivaldkonda (muusika-, teatri- ja filmitööstust, ajakirjandusväljaannete ja raamatute kirjastajaid), aga ka mis tahes muul alal tegutsevaid ettevõtjaid, kelle töötajad tegelevad loometegevusega (nt disaini- ja reklaamibürood) või kes ostavad vastavaid teenuseid sisse (nt tellivad pakendidisaine, tele- ja raadioreklaami). Muudatused mõjutavad nii turunduse kui personalitöö valdkonnas töötavaid inimesi.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi