Üldinfo

Toimumise kuupäev:
21.01.2021
Registreerimise lõpp:
20.01.2021
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kuidas ületada detailplaneeriguga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Detailplaneering on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Praktikas tehakse tihti menetlusvigu, mis võivad tuua kaasa detailplaneeringu tühistamise. Samuti on probleemiks detailplaneeringute liigne detailsus, mis piirab omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida.

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme nii tava- kui kohtupraktika näidetega. Lisaks antakse ülevaade detailplaneeringu elluviimisega seotud lepingutest ja nende täitmisest ning plaanitavatest seadusemuudatustest. Veel vaadatakse detailplaneeringu lahenduse muutmise võimalusi.

Koolituse läbinu teab:

 • Detailplaneeringu koostamise etappidest ja selle koostamisest
 • Mida on vaja detailplaneeringuga reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms)
 • Kuidas on võimalik teistel isikutel detailplaneeringu koostamisel kaasa rääkida ja enda kasuks tingimusi seada
 • Kes peavad detailplaneeringu kooskõlastama ja mis on kooskõlastuse sisuks
 • Millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist ning millistel isikutel ja millistel juhtudel on võimalik nõuda detailplaneeringu nõuete järgimist

Praktilisi teadmisi jagab AS Merko Ehitus Eesti jurist Martina Proosa. Varasemalt on Martina Proosa töötanud advokaadibüroos Glikman, Alvin ja Partnerid ning planeeringute osakonna juhatajana Siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Detailplaneeringu koostamise ja elluviimisega esilekerkivad küsimused praktikas

 • Detailplaneeringu koostamise eesmärk ja kohustuslikkus, lahendatavad ülesanded;
 • Detailplaneeringu koostamise menetlus kohtupraktika valguses (koostamise etapid, tähtajad, isikute kaasamine, kooskõlastamine)
 • Detailplaneeringu kehtestamine (sh kõrvaltingimuste määramine), selle seos ehitus- ja kasutusloaga

12:00 - 12:30

Paus

12:30 - 14:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

 • Detailplaneeringu elluviimise tingimuste määramine, elluviimiseks sõlmitavad lepingud
 • Võimalused detailplaneeringu lahenduse muutmiseks.
 • Planeeritavad seadusemuudatused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid, spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse koolitus veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.