Lektor

Martina Proosa

Martina Proosa

Merko Ehitus Eesti AS jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Advertisement banner

Seotud koolitused

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 06.02

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 06.02

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 23.11

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 31.10

Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 11.10

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 31.08

Salvestus: Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

INFO & TELLIMINE
Salvestus 31.08

Ehitusettevõtetele olulised muudatused maksukorralduse seaduses

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 30.08

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 23.08

Ehituslepingute riskide maandamine

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 08.06

Kasutamisest teavitamine ja kasutusloa taotlemine ning nendega seotud probleemid praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 07.06

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 01.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 31.05

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 05.04

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 23.03

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 10.03

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 03.03

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 03.03

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 01.03

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 01.03

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 03.02

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 02.02

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 05.12

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 07.10

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 30.09

Kuidas vältida ehitusvaidlusi?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 09.09

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 03.06

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 01.06

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 03.05

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 20.04

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 07.04

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju ehitusettevõtjatele ja KOV’idele

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 02.03

Ehitusinseneri arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 07.10

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 15.09

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 19.08

Projekteerimistingimuste taotlemise ja andmisega seotud probleemkohad praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 08.04

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 18.03

Ehitusinseneri arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 25.02

Kuidas ületada detailplaneeriguga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia

INFO & REGISTREERUMINE
Webinar 21.01

Mis on hea ehitustava ja kuidas seda praktikas sisustatakse?

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 03.12

Ehitusinseneri arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 04.11

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 16.09

Uued ehitamise dokumenteerimist reguleerivad nõuded

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 27.05

Ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon ning KOV’ide õigused ja kohustused ehitusloa väljastamisel. 3,8 TP

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 11.03

Koolitus: Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 12.02

Koolitus: Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus 19.09