• Martina Proosa

    Martina Proosa

    Merko Ehitus Eesti AS jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt

Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida ehitusvaidlusi?

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

01.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

03.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

07.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju ehitusettevõtjatele ja KOV’idele

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusinseneri arenguprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Salvestus

Salvestus: Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

15.09
INFO & TELLIMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

19.08
INFO & REGISTREERUMINE
Salvestus

Salvestus: Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

19.08
INFO & TELLIMINE
Webinar

Projekteerimistingimuste taotlemise ja andmisega seotud probleemkohad praktikas

08.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

25.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas ületada detailplaneeriguga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia

21.01
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Mis on hea ehitustava ja kuidas seda praktikas sisustatakse?

03.12
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Uued ehitamise dokumenteerimist reguleerivad nõuded

27.05
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon ning KOV’ide õigused ja kohustused ehitusloa väljastamisel. 3,8 TP

11.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

12.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

19.09
INFO & REGISTREERUMINE