• Martina Proosa

    Martina Proosa

    Merko Ehitus Eesti AS jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt

Webinar

Ehitusettevõtetele olulised muudatused maksukorralduse seaduses

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslepingute riskide maandamine

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

07.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

01.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine

31.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused

05.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida ehitusvaidlusi?

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

01.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

03.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

07.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju ehitusettevõtjatele ja KOV’idele

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusinseneri arenguprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

19.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Projekteerimistingimuste taotlemise ja andmisega seotud probleemkohad praktikas

08.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

25.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas ületada detailplaneeriguga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia

21.01
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Mis on hea ehitustava ja kuidas seda praktikas sisustatakse?

03.12
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Uued ehitamise dokumenteerimist reguleerivad nõuded

27.05
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon ning KOV’ide õigused ja kohustused ehitusloa väljastamisel. 3,8 TP

11.03
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

12.02
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Koolitus: Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

19.09
INFO & REGISTREERUMINE