Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.09.2020 - 16.09.2020 Registreerimise lõpp: 14.09.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 219 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustuse. Ehitusdokumendi puudumine või selle puudulik vormistamine on sageli vaidluste ja ajakulu allikaks nii kasutusloa taotlemisel kui ka ehitise üleandmise protsessis. Koolituse käigus tuuakse näiteid levinumatest puudustest ja selgitatakse ehitusdokumentide seoseid kasutusloa taotlemisega.

Koolituse eesmärk on anda uue, 21.02.2020 jõustunud majandus- ja taristuministri määruse nr 3 põhjal ülevaade ehitamise dokumenteerimisest, sh dokumenteerimisega seotud isikute kohustustustest, millal ja milliseid ehitusdokumente tuleb ehitamise käigus koostada, kes need peab allkirjastama ning kellele tuleb need pärast ehitise valmimist esitada. Samuti saab teada, mis on võrreldes varasema määrusega muutunud ning millised on peamised komistuskohad.

Praktilisi teadmisi jagab AS Merko Ehitus Eesti jurist Martina Proosa. Varasemalt on Martina Proosa töötanud advokaadibüroos Glikman, Alvin ja Partnerid ning planeeringute osakonna juhatajana Siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks


10:00 - 12:00

  • Mis on ehitusdokument?
  • Milleks on ehitamise dokumenteerimine vajalik?
  • Milliseid ehitusdokumente ehitamise käigus koostatakse?
  • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
  • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
  • Dokumenteerimise üldised nõuded
  • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus Jätkub


12:45 - 14:45

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Ehitusdokumentide allkirjastamine
  • Pädev isik ja pädevuse tõendamine
  • Mis juhtub, kui ehitamise nõuetekohast dokumenteerimist ei toimu?
  • Ehitusdokumentide kättesaadavus
  • Ehitusdokumentide seos kasutusloa taotlemisega
  • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.