Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 26.08.2024 Registreerimise lõpp: 26.08.2024 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 19. maini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Online-koolitus: Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

Ehitise ehitamiseks ja selle kasutusse võtmiseks on vaja pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kuna vajalike lubade väljastamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Vaja on saada teavet, milliseid dokumente ja kuidas peab teavitamisel või loa taotlemisel esitama. See võib osutuda keeruliseks, sest erinevatel kohalikel omavalitsustel võivad olla välja kujunenud oma dokumentide nimekirjad.

Taotluse või teatise läbivaatamisel võib aga tekkida küsimus, kas kõik kohaliku omavalitsuse nõudmised on põhjendatud. Kui kohaliku omavalitsuse nõutud dokumente mitte esitada, ei pruugita vajalikku luba saada või loa saamine võib ebamõistlikult kaua aega võtta.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, mida on KOV’idel ehitus- ja kasutusloa väljastamisel õigus nõuda ja mida mitte, lisaks analüüsitakse praktikas kõige sagedamini esinevaid KOV’ide alusetuid nõudeid.

Koolituse läbinu teab, kuidas teha vahet vajalikul ja ebavajalikul dokumendil ning seaduslikul ning ebaseaduslikul nõudmisel ning kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa. Varasemalt on Martina Proosa töötanud advokaadibüroos Glikman, Alvin ja Partnerid ning planeeringute osakonna juhatajana Siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

26.08.2024


08:50 – 09:00

Kogunemine veebikeskkonda

09:00 – 11:00

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

  • Taotluste ja teatiste vormid ja taotluse koostamine
  • Milliseid dokumente võib kohalik omavalitsus nõuda?
  • Näited praktikas enam levinud põhjendamatutest nõudmistest
  • Kas ja millistel juhtudel võib kohalik omavalitsus taotluse/teatise tagastada?
  • Keda kohalik omavalitsus võib veel menetlusse kaasata?

11:00 – 11:30

Virgutuspaus

11:30 – 13:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Mida teha, kui ehitisregistris on esitatud taotluse või teatise kohta märkusi?
  • Millal ja millise tähtaja jooksul tuleb ehitusluba ja kasutusluba anda?
  • Kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta?
  • Mida teha, kui menetlus venib?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusspetsialistid, haldusjuhid, ehituse projektijuhid, ehitusettevõtete juhid, projekteerijad, juristid, kinnisvaraarendajad ja teised antud teemast huvitatud spetsialistid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Kõik oluline teedeehitusest ja kaevetöödest (6,3TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 04.06

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Teekatendite projekteerimine (4,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Ehitusstaatika ja tugevusõpetus ning nende olulisus ehituses (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 10.09

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Liimpuitkonstruktsioonid ning nende arvutamine (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 02.10

Väikeplokkidest hoonete konstrueerimine (5,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.10