Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 22.08.2024 - 23.08.2024 Registreerimise lõpp: 22.08.2024 Kestvus: 16 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 448 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 328 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kahepäevane online-koolitus: Ehitusprojekti töökorraldus

Koolitus annab 11 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehituse objekti- ja projektijuhi töö keskendub kahele aspektile. Üks aspekt keskendub konkreetse tulemuse, milleks on hoone, rajatis, renoveeritud objekt jmt teostamine. Ja teine aspekt keskendub inimestevahelisele koostöökorraldusele, et tagada teostuse käigus huvipooltele kindlustunne, et projektorganisatsioon saab töödega õigeaegselt valmis, jäädes eelarve piiridesse ja samal ajal suutes kogu töö käigus üksteisega arvestada.

Kahepäevase koolituse eesmärk on keskenduda koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projektorganisatsiooni motiveeritust.

Programm toetab ehitusinseneri kutse taotlust ja selle pikendamist.

Koolituse tulemusena:

 • saavad alustavad projekti- ja objektijuhid struktureeritud ülevaate tõhusast töökorraldusest
 • saavad kogenud projekti- ja objektijuhid analüüsi oma senisest kogemusest ja uusi ideid töö tõhususe kasvatamiseks
 • saavad osalejad teadmised, kuidas kindlustada projekti edu
 • osatakse luua projektiplaanist igapäevane töövahend, mis näitab tulevikku
 • teadvustatakse projekti juhtimise edukuse kriteeriumeid
 • suudetakse luua motiveeritud töökeskkond
 • leitakse võimalusi oma töö tõhustamiseks
 • saavad osalejad osalise ettevalmistuse projektijuhi kutseeksami sooritamiseks

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

22.08.2024

1. ÕPPEPÄEV


08:50 – 09:00

Kogunemine veebikeskkonda

09:00 – 16:00

Ehitusprojekti töökorraldus

 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Projektijuhtimise tänased trendid
 • Projekti edukus
 • Mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks?
 • PROJEKTI ETTEVAMISTUS
 • Projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada
 • Projekti- ja objektijuhi ootused meeskonnale, sh alltöövõtjale, juhtidele ja meekonna, sh alltöövõtja ja juhtide ootused projektijuhile
 • Kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne?
 • Mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani?
 • Millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped?
 • PLANEERIMINE
 • Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped
 • Planeeritavate tööde määratlus
 • Töö tulemuse formuleerimine
 • Töökorraldusliku plaani koostamine
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel
 • Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine?
 • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud?

23.08.2024

2. ÕPPEPÄEV


Kogunemine veebikeskkonda

09:00 – 16:00

Ehitusprojekti töökorraldus

 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust?
 • Projekti mahu ja kestuse seosed KRIITILINE TEE
 • Ajavaru loomine
 • Projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks
 • PROJEKTI TEOSTAMINE
 • Tegevused projekti realiseerimisel
 • Igapäevane tegevuse koordineerimine
 • Projekti kasumlikkuse juhtimine
 • Koostöö ehituse järelevalvega
 • Kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu?
 • Riskide hindamine
 • Probleemide lahendamine
 • Muutuste juhtimine
 • PROJEKTI LÕPETAMINE
 • Projekti lõpetamisega seotud tegevused
 • Projekti analüüs – mida õppisime
 • KOOLITUSE KOKKUVÕTE

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehituse projekti- ja objektijuhid, kes on vastutavad koostöö eest projektis tervikuna kui ka ehitusplatsil. Ehitusfirmade juhid, et struktuurselt mõelda töökorralduse protsessile oma ettevõttes ning kõik teised antud teemast huvitatud spetsialistid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 16 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Päikeseenergia kasutamine hoone energiavarustuses: tehnilised võimalused ja majanduslik otstarbekus (3,36 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.04

Väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused (3,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.04

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas (12,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 29.04

Uus lamekatuse standard- millele tähelepanu pöörata? (6,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.04

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas (12,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 03.05

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused (6 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.05

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 04.06

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06