Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju ehitusettevõtjatele ja KOV’idele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 02.03.2022 - 02.03.2022 Registreerimise lõpp: 01.03.2022 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 1. märtsini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 2,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju ehitusettevõtjatele ja KOV’idele.

Riigikogu võttis 15.12.2021 vastu planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade jõustunud muudatustest, mis muuhulgas puudutavad mõisteid, planeerimismenetluses teavitamist, avalike arutelu läbiviimise korda, halduslepingute sõlmimist ja detailplaneeringu kehtestamist.

Koolituse läbinu teab ka kohalike omavalitsuste uuest kohustusest kehtestada hiljemalt 01.11.2022 detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimiseks kord. Lisaks saab teada muudetud üldplaneeringu koostamise tähtaegadest ning planeeringute andmekogust.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa

 

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju KOV’idele ja ehitusettevõtjatele


10:00 - 12:00

  • Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord
  • Detailplaneeringut puudutavad muudatused
  • Ülevaade loodavast planeeringute andmekogust
  • Mõistete ja põhimõtete täpsustused
  • Avaliku arutelu läbiviimise täiendavad võimalused
  • Teadete edastamist puudutavad muudatused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohalikud omavalitsused, ehitusettevõtjad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.