Üldinfo

Toimumise kuupäev:
01.06.2023
Registreerimise lõpp:
31.05.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. aprillini 159€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 2,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kinnistu jagamine, kinnistute liitmine ja nende piiride muutmine on tegevus, mis seondub otseselt omandiõiguse teostamisega. Ometi ei ole praktikas alati seda õigust lihtne teoks teha. Näiteks siis, kui kohalik omavalitsus leiab, et kinnistu jagamine eeldab mõne haldusotsuse tegemist.

Koolituse eesmärk on anda vastused praktikas kinnisvara jagamise, liitmise ja piiride muutmisega seotud probleemküsimustele.

Koolituse läbinu teab, milliseid toiminguid peab selleks tegema, millised on sagedasemad kitsaskohad ja lahendused neile.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa

Programm

08:45 - 09:00

Kogunemine veebikeskkonda

09:00 - 10:30

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

  • Juhtumid, millal on vaja kinnisasju liita või kinnisasja jagada
  • Millised õigusaktid reguleerivad kinnisasja liitmise ja jagamisega seotud tegevust?
  • Omaniku ja teiste seotud isikute ülesanded
  • Milliseid toiminguid peab läbi viima?

10:30 - 10:45

Virgutuspaus

10:45 - 12:15

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Mida võivad kohalikud omavalitsused nõuda ja mida mitte?
  • Praktikas esinevad probleemid ja nende võimalikud lahendused
  • Valdkonna kohtupraktika

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Kinnisvara arendajad, ehitusettevõtjad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, tehingunõustajad, maaklerid, hindajad, kohalikud omavalitsused, juristid ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Vaata sarnaseid

Webinar

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused 2023. aastal

13.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

21.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas

03.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uusarenduste ja kinnisvara müügilepingutega seotud õiguslikud küsimused

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

05.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitisregistri praktiline koolituspäev

17.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused

05.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusobjekti töötervishoiu ja -ohutuse spetsialisti arenguprogramm

18.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

23.03
INFO & REGISTREERUMINE