Üldinfo

Toimumise kuupäev:
05.04.2023
Registreerimise lõpp:
04.04.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on selgitada tehnovõrkude-, rajatiste ja tehnoseadmete erisusi ning nende rajamise, paigaldamise ja kasutusse võtmise aluseid. Samuti nende õiguslikku staatust. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

Praktikas ei ole üheselt selge, millal on tegemist paigaldisega, mille projekteerimist, ehitamist/paigaldamist ja kasutusele võtmist reguleerib seadme ohutuse seadus ning millal tuleb paigaldise ehitamisel ja kasutusse võtmisel lähtuda ehitusseadustikust. Sellele küsimusele vastamiseks on kõigepealt vaja selgeks teha, millega on tegemist, kas ehitisega või seadmega.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 11:30

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud ja praktilised küsimused

  • Tehnovõrkudeja -rajatiste ning tehnoseadmete (tehnosüsteemide) eristamine, mõisted ning seosed ehitisega
  • Õiguslik staatus, omandi küsimused
  • Tehnovõrgu ja -rajatise ehitamise alus ja ehitamisega seotud küsimused
  • Kaitsevööndid

11:30 - 11:45

Virgutuspaus

11:45 - 13:15

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Tehnoseadmete paigaldamine ehitisse ja sellega seotud õiguslikud küsimused
  • Tehnovõrkudeja -rajatiste ning tehnoseadmete kasutusele võtmise alused
  • Tööde dokumenteerimine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitajad, arendajad, ja projekteerijad, kes puutuvad oma töös kokku tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppemeetodid: Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.