Üldinfo

Toimumise kuupäev:
26.05.2023
Registreerimise lõpp:
25.05.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. aprillini 159€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus: Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

Ehitise ehitamiseks ja selle kasutusse võtmiseks on vaja pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kuna vajalike lubade väljastamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Vaja on saada teavet, milliseid dokumente ja kuidas peab teavitamisel või loa taotlemisel esitama. See võib osutuda keeruliseks, sest erinevatel kohalikel omavalitsustel võivad olla välja kujunenud oma dokumentide nimekirjad.

Taotluse või teatise läbivaatamisel võib aga tekkida küsimus, kas kõik kohaliku omavalitsuse nõudmised on põhjendatud. Kui kohaliku omavalitsuse nõutud dokumente mitte esitada, ei pruugita vajalikku luba saada või loa saamine võib ebamõistlikult kaua aega võtta.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, mida on KOV’idel ehitus- ja kasutusloa väljastamisel õigus nõuda ja mida mitte, lisaks analüüsitakse praktikas kõige sagedamini esinevaid KOV’ide alusetuid nõudeid.

Koolituse läbinu teab, kuidas teha vahet vajalikul ja ebavajalikul dokumendil ning seaduslikul ning ebaseaduslikul nõudmisel ning kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

08:45 - 09:00

Kogunemine veebikeskkonda

09:00 - 11:00

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

  • Taotluste ja teatiste vormid ja taotluse koostamine
  • Milliseid dokumente võib kohalik omavalitsus nõuda?
  • Näited praktikas enam levinud põhjendamatutest nõudmistest
  • Kas ja millistel juhtudel võib kohalik omavalitsus taotluse/teatise tagastada?
  • Keda kohalik omavalitsus võib veel menetlusse kaasata?

11:00 - 11:30

Paus

11:30 - 13:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Mida teha, kui ehitisregistris on esitatud taotluse või teatise kohta märkusi?
  • Millal ja millise tähtaja jooksul tuleb ehitusluba ja kasutusluba anda?
  • Kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta?
  • Mida teha, kui menetlus venib?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juristid, projekteerijad, ehituse projektijuhid, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Webinar

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

21.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uusarenduste ja kinnisvara müügilepingutega seotud õiguslikud küsimused

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

05.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused

05.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitisregistri praktiline koolituspäev

17.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusobjekti töötervishoiu ja -ohutuse spetsialisti arenguprogramm

18.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused 2023. aastal

13.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE