Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.08.2023 - 25.08.2023 Registreerimise lõpp: 24.08.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 438 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 24. augustini Soodushind: 318 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kahepäevane online-koolitus annab 11 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Objektijuhi/projektijuhi töö keskendub kahele aspektile. Üks aspekt keskendub konkreetse tulemuse, milleks on hoone, rajatis, renoveeritud objekt jmt. teostamine. Ja teine aspekt keskendub inimestevahelisele koostöökorraldusele, et tagada teostuse käigus huvipooltele kindlustunne, et projektorganisatsioon saab töödega õigeaegselt valmis, jäädes eelarve piiridesse ja samal ajal suutes kogu töö käigus üksteisega arvestada.

Käesoleva koolituse eesmärk on keskenduda koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projektorganisatsiooni motiveeritust.

Programm toetab ehitusinseneri kutse taotlust ja selle pikendamist.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • alustavad projekti- ja objektijuhid struktureeritud ülevaate tõhusast töökorraldusest
 • kogenud projekti- ja objektijuhid analüüsi oma senisest kogemusest ja uusi ideid töö tõhususe kasvatamiseks
 • teadmised, kuidas kindlustada projekti edu
 • osatakse luua projektiplaanist igapäevane töövahend, mis näitab tulevikku
 • teadvustatakse projekti juhtimise edukuse kriteeriumeid
 • suudetakse luua motiveeritud töökeskkond
 • leitakse võimalusi oma töö tõhustamiseks
 • osalise ettevalmistuse projektijuhi kutseeksami sooritamiseks
Advertisement banner

Programm

25.08.2023


 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

1. õppepäev: Ehitusprojekti töökorraldus

09.30 – 09.45
Kogunemine veebikeskkonda

09.45 – 11.30

Ehitusprojekti töökorraldus
 • Projektijuhtimise tänased trendid
 • Projekti edukus
 • Mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks?
  PROJEKTI ETTEVAMISTUS
 • Projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada
 • Projekti- ja objektijuhi ootused meeskonnale sh alltöövõtjale, juhtidele, ja meekonna sh alltöövõtja ja juhtide ootused projektijuhile

11.30 – 11.45
Virgutuspaus

11.45 – 13.15
Koolitus jätkub

 • Kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne?
 • Mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani?
 • Millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped?
  PLANEERIMINE
 • Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped

13.15 – 14.00
Lõuna

14.00 – 15.30
Koolitus jätkub

 • Planeeritavate tööde määratlus
 • Töö tulemuse formuleerimine
 • Töökorraldusliku plaani koostamine

15.30 – 15.45
Paus

15.45 – 17.00
Koolitus jätkub

 • Määramatuse arvestamine planeerimisel
 • Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine?
 • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud?

28.08.2023

2. õppepäev: Ehitusprojekti töökorraldus


 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

09.30 – 09.45
Kogunemine veebikeskkonda

09.45 – 11.30

Ehitusprojekti töökorraldus (2 päev)
 • Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust?
 • Projekti mahu ja kestuse seosed - KRIITILINE TEE
 • Ajavaru loomine
 • Projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks

11.30 – 11.45
Virgutuspaus

11.45 – 13.15
Koolitus jätkub

 • PROJEKTI TEOSTAMINE
 • Tegevused projekti realiseerimisel
 • Igapäevane tegevuse koordineerimine
 • Projekti kasumlikkuse juhtimine

13.15 – 14.00
Lõuna

14.00 – 15.30
Koolitus jätkub

 • Koostöö ehituse järelevalvega
 • Kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu?
 • Riskide hindamine
 • Probleemide lahendamine

15.30 – 15.45
Paus

15.45 – 17.00
Koolitus jätkub

 • Muutuste juhtimine
  PROJEKTI LÕPETAMINE
 • Projekti lõpetamisega seotud tegevused
 • Projekti analüüs – mida õppisime
 • KOOLITUSE KOKKUVÕTE

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehituse projekti- ja objektijuhid, kes on vastutavad koostöö eest projektis tervikuna kui ka ehitusplatsil. Ehitusfirmade juhid, et struktuurselt mõelda töökorralduse protsessile oma ettevõttes.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 16 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.