Üldinfo

Toimumise kuupäev:
03.02.2023
Registreerimise lõpp:
02.02.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: Liitu uudiskirjaga
kõik koolitused
219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 4. detsembrini 149€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade üürilepingu ülesütlemise alustest ja rakendamise võimalustest. Muu hulgas tuuakse näiteid kohtupraktikast.

Koolituse läbinu teab:
– Millistel juhtudel on võimalik tähtajaline üürileping erakorraliselt üles öelda?
– Kuidas vormistada ülesütlemisavaldust?
– Kuidas toimub üüripinna üleandmine?
– Milliseid nõudeid võib üürileandja üürnikule esitada ja milliseid tagatisi kasutada?

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

• Millistel juhtudel on võimalik üürileping erakorraliselt üles öelda?
• Millal ja kuidas teavitada üürilepingu ülesütlemisest?
• Millised on üürilepingu lõppemise tagajärjed üürniku jaoks?
• Üüripinna tagastamine, üürileandja pandiõigus
• Erisused elu- ja äriruumide puhul
• Üürilepingu ülesütlemise vaidlustamise võimalused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Kõik üürilepingutega tegelevad ettevõtjad ja eraisikud, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Webinar

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

17.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

10.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistes välisriikides on soodsaimad maksusüsteemid – kuidas need kohalduvad Eestiga?

23.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

01.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,28 TP)

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

07.12
INFO & REGISTREERUMINE