Üldinfo

Toimumise kuupäev:
25.01.2023
Registreerimise lõpp:
24.01.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
239 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õigusliku aluseta püstitatud või ümber ehitatud ja/või laiendatud ehitiste seadustamise menetlusest ning sellega seotud probleemidest.

Arutluse alla tulevad nõuded ja tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning kuidas vastavust tõendada. Käsitletakse erisusi sõltuvalt, kas ehitamine toimus enne 2003. aastat, aastatel 2003 – 2015 või peale 2015. aastat.

Koolituse läbinu oskab hinnata, kas ehitist on võimalik seadustada või tuleb koostada lammutusettekirjutus.

Koolitusel käsitletakse KOV-ide igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid värskest kohtupraktikast. Arutletakse teemal, mis on muutunud peale 1.01.2020 kätte jõudmist praktikas.

Praktilisi teadmisi jagab RISTAL KEBA Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Raul Keba.

Advertisement banner

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

 • Raul Keba

  Raul Keba

  RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat ja partner

 • Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus
 • Menetlusvormi valik – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus
 • Seadustamise erisused tulenevalt omavolilise ehitustegevuse ajast – enne 1.01.2003, vahemikul 1.01.2003-30.06.2015 ning alates 1.07.2015
 • Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, kehtetuks tunnistamine, tühistamine

12:00 - 12:30

Paus

12:30 - 14:00

Koolitus jätkub

Raul Keba
Ristal Keba Partnerid vandeadvokaat ja partner

 • Riiklik järelevalve ja vastutus
 • Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
 • Valdkonna värskete kohtulahendite ülevaade

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusettevõtjad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, arendajad, arhitektid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.