Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.02.2023 - 14.02.2023 Registreerimise lõpp: 12.02.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 438 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 12. veebruarini Soodushind: 338 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 12,7 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kõik ehitised on seotud pinnasega. Need, kas toetuvad pinnasele vundamendi kaudu, toetavad pinnast, on ehitatud pinnasest või on rajatud pinnasesse. Ehitiste koormuste ja muude mõjurite tõttu pinnase pingeseisund muutub, pinnas deformeerub ja võib puruneda nagu kõik teisedki materjalid. See omakorda põhjustab ehitiste deformeerumist või püsivuse kaotust.

Töökindlate ja ökonoomsete ehituste kavandamiseks on vaja teada pinnase käitumise seaduspärasusi.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas hinnata pinnase ja kivimite omadusi. Koolituse läbinu teab, kuidas neid omadusi ära kasutada projekteerimise ja ehitamise käigus.

Praktilisi teadmisi jagab volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja PhD Mait Mets.

Programm

13.02.2023

1. õppepäev: Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas


9.45 - 10.00 Kogunemine veebikeskkonda

 • PhD Mait Mets

  PhD Mait Mets

  Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

10.00 - 12.00
Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

 • Kivimid – kalju pinnased
 • Lõimis, plastsus
 • Klassifikatsioon

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.45 Koolitus jätkub

PhD Mait Mets
Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

 • Füüsikalised omadused
 • Mehhaanilised omadused
 • Teimid laboris
 • Välikatsed

14.02.2023

2. Õppepäev: Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas


13.15 - 13.30 Kogunemine veebikeskkonda

 • PhD Mait Mets

  PhD Mait Mets

  Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

13.30 - 15.30
Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

 • Omaduste omavahelised korrelatsioonid
 • Kandevõime hinnang

15.30 - 15.45 Paus

15.45 - 17.00
Koolitus jätkub

PhD Mait Mets
Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

 • Paigutuste hinnang
 • Nõlvade püsivuse hinnang

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, arhitektid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 10,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 21.03

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 25.01

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.01

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 10.03

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.02

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 13.02

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.03

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 23.03

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.03

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 26.01

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.02

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.03

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.03

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.02