Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 21.03.2023 - 21.03.2023 Registreerimise lõpp: 20.03.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 20. märtsini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamine on riigi arenedes pidevalt vajalik sh. näiteks teede, tehnovõrkude ja muude avalike objektide ehitamiseks, kalmistute ja prügilate rajamiseks, energia tootmiseks või kaitserajatiste ehitamiseks. Kinnisasja avalikes huvides omandamiseks on sisuliselt kaks võimalust. Esimene võimalus on kinnisasja omandamine omaniku nõusolekul, teine on sundvõõrandamine, mis on võimalik vaid juhul, kui kinnisasja omanikuga eelnevalt kokkuleppele ei jõuta. Üldjuhul kinnisasja omanikul puudub huvi ja tahe maa võõrandamiseks, samas õiglaste ja piisavate kompensatsioonimeetmete rakendamise korral on suurem tõenäosus saavutada kinnisasja omanikuga kokkulepe avalikes huvides vajaliku maa omandamiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejale ülevaade avalikes huvides kinnisasja omandamise juhtumitest, menetlusest, tasu maksmise põhimõtetest ning menetluses osaleva isiku õigustest.

Koolituse läbinu tunneb kinnisasja avalikes huvides omandamise ja sundvõõrandamisega seotud regulatsiooni ning omab ülevaadet olulisemast kohtupraktikast.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine


10:00 - 12:00

  • Põhiseaduslikud omandi kaitse tagatised
  • Kinnisasja avalikes huvides omandamine vs sundvõõrandamine (menetluse üldkirjeldus vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele)
  • Tasu ja hüvitise määramise põhimõtted kinnisasja avalikes huvides omandamisel
  • Kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluses hüvitatavad kulud
  • Looduskaitseliste piirangutega kinnistu omandamine
  • Kinnisasja de facto sundvõõrandamise juhtumid
  • Ülevaade olulisemast kohtupraktikast

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kinnisasja omanikud, kinnisvaraarendajad, juristid, ehitusettevõtjad, riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, spetsialistid, projekteerijad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi