Lektor

Indrek Kukk

Indrek Kukk

Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

Indrek on keskendunud peamiselt klientide nõustamisele avaliku sektori ja riigiõiguse ning majandustegevuse reguleeritud valdkondades, sh keskkonna, maavarade, energeetika, telekommunikatsiooni, transpordi, samuti järelevalve ning riigivastutuse küsimustes. Indrek on Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige, mille eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Indrek on esindanud kliente mitmetes keerukates sundvõõrandamisega seotud vaidlustes, sh on üks vaidlustest jõudnud Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Advertisement banner