Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.03.2023 - 03.03.2023 Registreerimise lõpp: 02.03.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. märtsini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle ning milliseid meetmeid võib rakendada?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalve menetlust läbi viia. Selgitatakse, milliseid nõudmisi saab kohalik omavalitsus menetluse tulemusel esitada ja milliseid mitte.

Koolituse läbinu teab:

 • Millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte
 • Mida järelevalvemenetluses saab kontrollida (järelevalve ulatus)
 • Kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia
 • Millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks
 • Kuidas kaitsta ennast kohaliku omavalitsuse omavoli eest

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Lisinfo
Ehitusseadustik sätestab reeglid ehitamisele ja ehitisele ning määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet.

Kui menetluse tulemusel tuvastab kohalik omavalitsus seaduserikkumise, siis tuleb kohalikul omavalitsusel leida kõige sobivam viis rikkumise kõrvaldamiseks. Kui tehakse ettekirjutus, siis on ka ettekirjutuse tegemisel mitmeid nõudeid, mida kohalik omavalitsus peab järgima.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle ning milliseid meetmeid võib rakendada?


10:00 - 12:00

 • Mis on riikliku järelevalve eesmärk ja kes on pädev seda läbi viima
 • Millistel juhtudel tuleb järelevalve algatada?
 • Järelevalve läbiviimine
  - menetluse põhimõtted
  - korrakaitseseadus ja haldusmenetluse  seadus
  - menetlusosalised
  - menetlustoimingud jms

Lõuna


12:00 - 12:30

Koolitus jätkub


12:30 - 14:30

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

 • Rikkumise fikseerimine ja ettekirjutuse tegemine, peamised vead ettekirjutuse koostamisel
 • Millised on kohaliku omavalitsuse võimalused ettekirjutuse täitmiseks
 • Millised on ettekirjutuse saaja võimalused oma õiguste kaitsmisel

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohalike omavalitsuste spetsialistid, juristid, tellijad, ehitusettevõtete juhid, ehituse projektijuhid, spetsialistid, omanikujärelevalve ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.