Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 01.03.2023 - 01.03.2023 Registreerimise lõpp: 28.02.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 28. veebruarini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ehitustegevusse on alati kaasatud mitmed osapooled ja seetõttu tekib praktikas tihtilugu küsimus, kes ehitise puuduste ilmnemisel nende tekkimise eest vastutab. Lepingus ei ole sageli ülesannete jaotus piisava põhjalikkusega reguleeritud ning tegemist võib olla ka olukorraga, kus puuduse eest vastutab mitu isikut üheaegselt. Sel juhul tekib küsimus vastutuse ulatuses.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kohustustest, mis tulenevad õigusaktidest tellijale, projekteerijale, ehitajale ja omanikujärelevalve tegijale. Lisaks juhtida tähelepanu nüanssidele, mida tasuks lepingus täiendavalt reguleerida, et vastutuse ulatust piirata.

Koolituse läbinu teab muuhulgas kohustuste rikkumise tagajärgedest ning asjakohast Riigikohtu kohtupraktikat.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Erinevate osapoolte vastutus ehituses


10:00 - 12:00

  • Ehitusseadustikust tulenevad isikute kohustused
  • Kes on pädev isik ja kuidas pädevust tõendada?
  • Võlaõigusseadusest tulenevad õigused ja kohustused
  • Kohustuse rikkumise tuvastamine

Lõuna


12:00 - 12:30

Koolitus jätkub


12:30 - 14:30

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Peamised murekohad praktikas ja kuidas neid vältida
  • Kohustuse rikkumise tagajärjed
  • Võimalikud õiguskaitsevahendid
  • Vastutust välistavad asjaolud ja vastutuse piiramine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kinnisvara arendajad, tellijad, projekteerijad, ehitajad, omanikujärelevalve ja teised antud teemast huvitatud spetsialistid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.