Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 02.02.2023 - 02.02.2023 Registreerimise lõpp: 01.02.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 1. veebruarini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

Koolituse eesmärk on tutvustada, kuidas ja millistel juhtudel on ostjal võimalik ennast kaitsta, kui selgub, et müüja on müünud puudustega korteri. Kohtupraktikas on leitud, et seda, millist õiguskaitsevahendit kasutada, peab otsustama ostja. Valik aga sõltub mitmetest asjaoludes, sh rikkumise olulisusest.

Koolitusel selgitatakse, mida peab müüja ostjale enne müügilepingu sõlmimist avaldama, mis on lepingutingimustele vastavus ja mida käsitletakse lepingurikkumisena. Näiteks, kas lärmakat naabrit võib käsitleda korteri puudusena?

Vaatame, kes peab vaidluse korral tõendama, milliseid asjaolusid ning millal ja kuidas esitada puudustest tulenevaid nõudeid. Samuti vaatame, kuidas saab ostja puuduste ilmnemisel oma õigusi kaitsta ja milliseid nõudeid ja millise tähtaja jooksul on võimalik esitada. Näiteks, kas on mõistlik nõuda lepingu täitmist, kahju hüvitamist või hoopis alandada ostuhinda?

Koolituse läbinu teab:

  • mida on võimalik käsitleda korteri puudusena, sh mis on oluline puudus ja varjatud puudus
  • millele korteri ostmisel tähelepanu pöörata ja mida müügilepingu sõlmimisel tähele panna
  • kuidas ja millise tähtaja jooksul teavitada müüjat korteri puudustest
  • millised õiguskaitsevahendid korteri puuduse ilmnemisel valida.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?


10:00 - 12:00

  • Millised on müüja ja ostja seadusest tulenevad õigused ja kohustused?
  • Lepingueseme lepingutingimustele mittevastavus (müügikuulutusele tuginemine)
  • Vastutus lepingurikkumise eest
  • Puudustest teavitamise kord (tähtaeg ja viis, tõendamine, tõendamiskoormuse jagunemine)

Lõuna


12:00 - 12:30

Koolitus jätkub


12:30 - 14:30

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Erinevad õiguskaitsevahendid, mida saab ostja kasutada
  • Asjakohane kohtupraktika

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kinnisvara arendajad, kinnisvara müüjad ja ostjad, juristid ja teised antud teemast huvitatud spetsialistid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Vaata sarnaseid

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 25.01

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.02

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.11

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.01

Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.12

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 13.02

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.12

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 26.01

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 02.12

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.03

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.02

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.03

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.02

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,28 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 01.12