Üldinfo

Toimumise kuupäev:
02.02.2023
Registreerimise lõpp:
01.02.2023
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
239 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

Koolituse eesmärk on tutvustada, kuidas ja millistel juhtudel on ostjal võimalik ennast kaitsta, kui selgub, et müüja on müünud puudustega korteri. Kohtupraktikas on leitud, et seda, millist õiguskaitsevahendit kasutada, peab otsustama ostja. Valik aga sõltub mitmetest asjaoludes, sh rikkumise olulisusest.

Koolitusel selgitatakse, mida peab müüja ostjale enne müügilepingu sõlmimist avaldama, mis on lepingutingimustele vastavus ja mida käsitletakse lepingurikkumisena. Näiteks, kas lärmakat naabrit võib käsitleda korteri puudusena?

Vaatame, kes peab vaidluse korral tõendama, milliseid asjaolusid ning millal ja kuidas esitada puudustest tulenevaid nõudeid. Samuti vaatame, kuidas saab ostja puuduste ilmnemisel oma õigusi kaitsta ja milliseid nõudeid ja millise tähtaja jooksul on võimalik esitada. Näiteks, kas on mõistlik nõuda lepingu täitmist, kahju hüvitamist või hoopis alandada ostuhinda?

Koolituse läbinu teab:

  • mida on võimalik käsitleda korteri puudusena, sh mis on oluline puudus ja varjatud puudus
  • millele korteri ostmisel tähelepanu pöörata ja mida müügilepingu sõlmimisel tähele panna
  • kuidas ja millise tähtaja jooksul teavitada müüjat korteri puudustest
  • millised õiguskaitsevahendid korteri puuduse ilmnemisel valida.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

  • Millised on müüja ja ostja seadusest tulenevad õigused ja kohustused?
  • Lepingueseme lepingutingimustele mittevastavus (müügikuulutusele tuginemine)
  • Vastutus lepingurikkumise eest
  • Puudustest teavitamise kord (tähtaeg ja viis, tõendamine, tõendamiskoormuse jagunemine)

12:00 - 12:30

Lõuna

12:30 - 14:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Erinevad õiguskaitsevahendid, mida saab ostja kasutada
  • Asjakohane kohtupraktika

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Kinnisvara arendajad, kinnisvara müüjad ja ostjad, juristid ja teised antud teemast huvitatud spetsialistid.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Vaata sarnaseid

Webinar

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

07.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

13.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

01.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab järelevalve läbiviija teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,28 TP)

01.12
INFO & REGISTREERUMINE