Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 01.06.2022 - 01.06.2022 Registreerimise lõpp: 31.05.2022 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 30. maini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

Järjest rohkem soovitakse kasutusele võtta avalikke veekogusid, et rajada sinna tuuleparke ja arendada vesiviljelust. Avalikesse veekogudesse rajatakse ka elektri- ja sideliine, lainemurdjaid jms. Riigikogu menetluses on seadusemuudatused, mille tulemusel loodetakse muuta avalikku veekogusse rajatiste rajamise reeglid selgemaks. Selleks koondatakse asjakohased sätted ehitusseadustikku.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade avalikku veekogusse, sh merre ehitamise õiguslikust raamistikust pärast seadusemuudatuse jõustumist.

Koolituse läbinu saab teada, kuidas plaanitakse muuta hoonestuslubade menetlemise protsessi, täiendada hoonestusloa menetlusse võtmist, menetlusse võtmisest keeldumist ja hoonestusloa kehtetuks tunnistamise aluseid.
Lisaks täpsustatakse ka ehitusseadustiku loamenetluse sätteid, et tagada riigi julgeolekut ohustavate rajatiste rajamise üle parem kontroll ning muudetakse õigusselgemaks konkureerivate taotluste menetlemine.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused


10:00 - 12:15

  • Tuuleparkide ja vesiviljeluse rajatiste avalikku veekogusse rajamise eeldused
  • Hoonestusloa taotlemine ja menetlus
  • Keskkonnamõju hindamise vajadus
  • Konkureerivad taotlused ja nende menetlemine

Lõuna


12:15 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 15:15

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Hoonestusloa kehtivuse muutmine ja üleandmine
  • Ehitusloa andmise tingimused ja ehitusloa andmisest keeldumise alused
  • Kasutusloa andmise tingimused, kasutusloa andmisest keeldumise alused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, ehitusettevõtjad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, kohalikud omavalitsused, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.