Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.10.2023 Registreerimise lõpp: 30.10.2023 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 30. oktoobrini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Ehitusdokumendi puudumine või selle puudulik vormistamine on sageli vaidluste ja ajakulu allikaks nii ehitusloa taotlemisel kui ka ehitise üleandmise protsessis.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitamise dokumenteerimisest, sh dokumenteerimisega seotud isikute kohustustustest, millal ja milliseid ehitusdokumente tuleb ehitamise käigus koostada, kes need peab allkirjastama ning kellele tuleb need pärast ehitise valmimist esitada.

Koolituse läbinu teab, millised on dokumenteerimise levinumad puudused ja ehitusdokumentide seoseid kasutusloa taotlemisega. Lisaks tunneb osaleja praktikas esinevad olulisemaid probleeme kasutusloa taotlemisel.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Tutvu ka teiste Ehitusinseneri arenguprogrammi õppepäevadega SIIN.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

31.10.2023


09:50 – 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 – 12:00

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • Olulisemad muudatused võrreldes varasema määrusega
 • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega
 • Ebavajalike dokumente nõudmine
 • Kontrolli esemest mittekinnipidamine (st mitteasjakohaste nõudmiste esitamine)

12:00 – 12:30

Virgutuspaus

12:30 – 14:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

 • Kasutusloa menetluse sidumine muude menetlustega (nt muude loa- või teavitamismenetlustega)
 • Eraõiguslikke suhete reguleerimine
 • Kooskõlastuste ja arvamustega arvestamine
 • Jäätmekäitlusega ja haljastusega seotud nõudmised
 • Kasutusloa andmisega viivitamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.