Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.11.2023 Registreerimise lõpp: 14.11.2023 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 14. novembrini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Online-koolitus: Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine

Ehituslepingutest tulenevad kulukad vaidlused on enamasti seotud puudulikult ülesehitatud lepingutega, mida on võimalik vältida, kui sõlmida lepinguid korrektselt.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade ehituslepingutega seotud praktikas tõstatunud probleemidest, ehitusvaidlustega seotud värskest kohtupraktikast ja riskide maandamise võimalustest.

Koolituse läbinu teab, kuidas maandada riske ehituslepingute sõlmimisel ning efektiivselt kasutada lepingu rikkumise korral õiguskaitsevahendeid. Lisaks seda, mida peab järgima, et esitatud nõuded ei jääks formaalsete reeglite rikkumise tõttu rahuldamata.

Praktilisi teadmisi jagab advokaadibüroo NOVE partner ja vandeadvokaat Kristjan Tamm, kes on spetsialiseerunud ehitusega seotud tehingunõustamisele ja kohtuvaidlustele. Lisaks advokaaditööle on Kristjan ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Tutvu ka teiste Ehitusinseneri arenguprogrammi õppepäevadega SIIN.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

15.11.2023


09:50 – 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 – 12:00

Ehituslepingute sõlmimisel riskide kaardistamine ja maandamine

 • Kristjan Tamm

  Kristjan Tamm

  Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
  – ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
  – projekteerimisleping
  – ehitus-projekteerimisleping
  – omanikujärelevalve leping
  – nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
 • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
  – milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
  – näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
 • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse

12:00 – 12:30

Sirutuspaus

12:30 – 14:30

Õiguskaitsevahendite kasutamine

Kristjan Tamm
Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
  – lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
  – kahju hüvitamine
  – hinna alandamine
  – leppetrahv
  – omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
  – lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
 • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.