Üldinfo

Toimumise kuupäev:
07.10.2022
Registreerimise lõpp:
06.10.2022
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

Seoses vajadusega kasutada rohkem taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit soovitakse aina enam rajada päikeseelektrijaamu ja tuuleparke, paigaldada üksikuid tuulikuid ning hoonele või hoone kõrvale päikesepaneele.

Praktikas on seoses sellega tulnud tegeleda paljude ettenägematute takistustega, sest iga kohalik omavalitsus seab tuulikute ning päikeseparkide rajamiseks erinevaid nõudmisi.

Koolituse eesmärk on tutvustada päikese- ja tuuleenergia rajatisi ning nende rajamise ning kasutusele võtmise õiguslikke aluseid.

Koolituse läbinu teab muuhulgas sellest, milliseid menetlusi tuleb päikese- ja tuuleparkide rajamisel läbida, milliseid lubasid on vaja nende rajatiste ehitamiseks ja kasutusele võtmiseks ning milliseid dokumente tuleb lubade taotlemiseks esitada. Samuti käsitletakse koolitusel lepinguid, mis sõlmitakse kinnisasja omaniku ja rajatiste rajamisest huvitatud isikute vahel.

Koolitus sisaldab näiteid praktikast ja viiteid kohtulahenditele.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 11:30

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

  • Millega on päikesepaneelide ja tuulikute puhul tegemist ja millised õigusaktid nende rajamist reguleerivad?
  • Kas ja millistel juhtudel on vaja taotleda projekteerimistingimusi või koostada planeering?
  • Päikesepaneelide ja tuulikute rajamiseks vajalikud load, kes on pädev neid andma?
  • Kasutusele võtmise eeldused ja alused (load, teatised)

11:30 - 11:45

Virgutuspaus

11:45 - 13:15

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Kooskõlastused ja arvamused
  • Otsused ja nende tegemise tähtaeg
  • Kasutamisega seotud lepingud

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusspetsialistid, haldusjuhid, projekteerijad, juristid, kinnisvaraarendajad ja teised antud teemast huvitatud spetsialistid.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi