Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.04.2022 - 07.04.2022 Registreerimise lõpp: 06.04.2022 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 269 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 6. aprillini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehitustööde vastuvõtmine on sageli suur probleemide allikas tellija ja ehitaja vahel. Keskseks küsimuseks on, kuidas jaguneb vastutus tellija ja töövõtja vahel puuduste ilmnemisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitustööde tegemiseks sõlmitud töövõtulepingu täitmisel tekkinud probleemidest. Peamiselt tekivad probleemid seoses ehitusprojekti ja ehitustööde kvaliteediga ning tööde eest tasumisega. Samuti on praktikas tekkinud vaidlusi selle üle, millised tööd sisalduvad lepingus ning milliseid töid saab lugeda lisa- või muudatustöödeks.

Koolituse läbinu teab eeltoodud küsimusi käsitlevat kohtpraktikat ja seda, milliseid tingimusi on lepingus vaidluste vältimiseks võimalik seada.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks


10:00 - 12:00

  • Mida käsitletakse ehitustöö puudustena ehk lepingutingimustele mittevastavusena?
  • Kas ja millistel juhtudel vastutab töövõtja ehitusprojekti puuduste eest?
  • Millal ja kuidas tuleb teist poolt teavitada ehitusprojekti ja ehitustööde puudustest ning mis on teavitamata jätmise tagajärjed?

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:45

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

  • Millistel juhtudel on tellijal õigus töö töövõtjalt mitte vastu võtta?
  • Millal on töövõtjal õigus saada tasu tööde eest, sh lisatööde eest?
  • Õiguskaitsevahendid lepingurikkumise korral (leppetrahv, lepingust taganemine)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid, projektijuhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.