Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 21.10.2021 - 21.10.2021 Registreerimise lõpp: 20.10.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 20. oktoobrini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Riigikohtu praktikas seni käsitlemist leidnud olulisematest seisukohtadest isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au teotamise asjades. Need küsimused on viimastel aastatel massimeedia kajastuste järgi jõudnud või jõudmas kohtutesse arutamisele, mistõttu on oluline teha vahekokkuvõtte Riigikohtu senistest seisukohtadest.

Koolituse läbinu teab isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au lubamatust teotamisest tuleneva kahju hüvitamise nõuete eelduseid ning õiguskaitsevahendeid.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Advertisement banner

Programm


09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda


10:00 - 11:30


Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja/või tema au teotamine kui isiklike õiguste rikkumine

 • Üldist

- Isiklike õiguste rikkumise õigusvastasuse kindlakstegemine kaalutlusotsusega
- Lepinguõiguse ja deliktiõiguse konkurents
- Seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tuleneva kohustuse rikkumisest tuleneva vastutuse ja deliktiõiguse konkurents

 • Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au lubamatust teotamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude eeldused

- Au teotamise mõiste
- Au teotavate ebaõigete andmete (faktiväidete) faktiväidete ja väärtushinnangu (arvamuse) eristamine
- Au teotava väärtushinnangu avaldamise õigusvastasus
- Isiku kohta ebaõigete, kuid tema au mitteteotavate faktiväidete avaldamise õigusvastasus
- Isiku au teotavate ja ebaõigete faktiväidete avaldamise õigusvastasus


11:30 - 11:45

Virgutuspaus


11:45 - 13:15

Eraõiguslikud õiguskaitsevahendid isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja/või tema au teotamise korral

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

 • Üldist
 • Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue (VÕS § 127, § 128, § 131 ja § 134 lg-d 1, 2, 5 ja 6)
 • Õigusvastase tegevuse lõpetamise või õigusvastase tegevusega ähvardamise keelamise nõue (VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
 • Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise nõue (VÕS § 1047 lg 4)
  - Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise nõude eeldused
  - Faktiväidete ja väärtushinnangute eristamine VÕS § 1047 lg 4 õigeks kohaldamiseks
  - Asjaolude tõendamise koormus VÕS § 1047 lg 4 kohaldamisel
  - Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise koht ja viis

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohtunikud, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud, ajakirjanikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.