Lektor

Tambet Tampuu

Tambet Tampuu

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

Tambet Tampuu on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik 1. maist 2003. Lisaks on ta Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Eesti Kohtunike Ühingu liige. T.Tampuu lõpetas 1986. a Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduse alal cum laude. 1998. a omandas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas teaduskraadi magister iuris.

Advertisement banner