Käsundita asjaajamise- ja alusetu rikastumise riigikohtu aktuaalne praktika

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.09.2020 - 17.09.2020 Registreerimise lõpp: 15.09.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 15. septembrini Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Käsundita asjaajamise- ja alusetu rikastumise riigikohtu aktuaalne praktika

Käsundita asjaajamise ja alusetu rikastumise õiguse näol on tegemist instituutidega, mis leiavad üha suuremat kohaldamist eraõiguslikes kohtuvaidlustes.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade võlaõigusseaduse 51.  ja 52. peatükkide kohaldamise probleemidest, mis on leidnud kajastamist Riigikohtu praktikas.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu seisukohti, mida võrreldakse kohapeal õiguskirjanduses avaldatud seisukohtadega ning diskuteeritakse vaieldavate arusaamade üle.

Praktilisi teadmisi jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Käsundita asjaajamine


10:00 - 11:30

  • Võõrale kinnisasjale kulutuste tegemisest tulenevad hüvitisnõuded, sh üürniku poolt üüriesemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Võõrale kinnisasjale kulutuste tegemisest tulenevad hüvitisnõuded, sh üürniku poolt üüriesemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Isikule lepinguväliselt teenuse (sh tervishoiuteenus, käsundi või töövõtuga sarnane teenus) osutamisest tulenevad hüvitisnõuded
  • Kaasomaniku, sh korteriomaniku, hüvitisnõuded teiste kaasomanike vastu ühisomandi esemele tehtud kulutuste hüvitamiseks
  • Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev hüvitisnõue

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Alusetu rikastumise õigus


12:00 - 13:30

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

  • Alusetu soorituse tegemisest ja soorituse eseme tasuta käsutamisest tulenevad nõuded
  • Õiguste rikkumisest tulenevad hüvitisnõuded
  • Teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev hüvitisnõue

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.