Koolitus: Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise aktuaalsed probleemid Riigikohtu praktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 12.03.2020 - 12.03.2020 Registreerimise lõpp: 10.03.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 199 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

OTSEÜLEKANNE KOOLITUSEST: Lähtuvalt EV valitsuse poolt eriolukorra kehtestamisele toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse koolitused ja konverentsid otseülekandena. Kui oled sündmusele registreerunud, siis saadame Sulle mõni päev enne koolituse toimumist elektroonilised õppematerjalid, otseülekande lingi ning peale koolituse läbimist tekib võimalus soovi korral koolitust järele vaadata ning lektoritelt e-posti teel küsimusi küsida. Koolitused toimuvad otseülekande vormis eriolukorra lõppemiseni.

Koolituse eesmärk on tutvustada Riigikohtu praktikas tõusetunud olulisemaid probleeme seoses lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamisega.

Koolituse läbinu teab värskeimat kohtupraktikat äriühingu juhatuse liikme deliktilise vastutuse, faktilise ühingujuhi vastutuse, laenuandja vastutuse, tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tuleneva deliktilise vastutuse ning asja hävimisest, kaotsiminekust või kahjustamisest tekkinud vastutusega seoses jpm.

Koolituspäeval tutvustatakse teemasse puutuvaid olulisemaid Riigikohtu lahendeid ja võrreldakse Riigikohtu seisukohti õiguskirjanduses avaldatud seisukohtadega.

Praktilisi teadmisi jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise aktuaalsed probleemid Riigikohtu praktikas


10:00 - 11:30

  • Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest ja selle eristamine muudest kahjuhüvitamise nõuetest
  • Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest kui lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise instituut
  • Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest kui lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise instituut
  • Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Koolitus jätkub


12:00 - 13:30

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

  • Kahju tekitamise lõpetamise või sellega ähvardamisest hoidumise nõue
  • Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel
  • Eri liiki kahju hüvitamise nõuete konkurentsi probleemid
  • Asja hävimisest, kaotsiminekust või kahjustamisest tekkinud kahju hüvitamine
  • Tervise kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, haldajad jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja teised, kes puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi