Üldinfo

Toimumise kuupäev:
28.10.2022
Registreerimise lõpp:
27.10.2022
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
239 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikast 1. jaanuaril 2018 kehtima hakanud korteriomandi-ja korteriühistu seaduse (KrtS) kohta.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu praktikat alljärgnevatel teemadel:

 • Olulisemad muudatused asjaõigusseaduse sätete kohaldatavuses korteriomanike vahelistes suhetes
 • Erikasutusõigus ja korteriomanike muud kokkulepped
 • Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine
 • Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest
 • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks
 • Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga
 • Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks
 • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike ja korteriühistu vastu seoses ühises omandis olevale asjale kulutuste tegemisega
 • Käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest tulenevad kolmandate isikute nõuded korteriühistu vastu
 • Korteriühistu pandiõigus
 • Kohtumenetlusõiguse erisused KrtS-i kohaldamisel.

Praktilisi teadmisi jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu

Programm

13:30 - 13:45

Kogunemine veebikeskkonda

13:45 - 15:15

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

 • Olulisemad muudatused asjaõigusseaduse sätete kohaldatavuses korteriomanike vahelistes suhetes (KrtS § 1 lg 3, 3 lg-d 3 ja 4 jt)
 • Erikasutusõigus ja korteriomanike muud kokkulepped (KrtS §-d 9, 13, 14 jt):
  - erikasutusõigus
  - korteriomanike muud kokkulepped
 • Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1; TsÜS § 38; KrtS §-d 20, 21, 24, 29 jt):
  - korteriomanike üldkoosoleku otsuse tühisus
  - korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamine
  - alternatiivsed nõuded ja nõuete kontrollimise järjekord
  - korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtivuse hindamine registrimenetluses
 • Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (KrtS § 21 jt)
 • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt)
 • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt)
 • Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga (VÕS § 115 jj; KrtS §-d 12, 31 jt):
  - korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu
  - korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded korteriühistu vastu
  - kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuded korteriomanike ja korteriühistu vastu

15:15 - 15:30

Paus

15:30 - 17:00

Koolitus jätkub

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

 • Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks (AÕS § 71 lg 2, § 72 lg 2; KrtS § 1 lg 3 jt)
 • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike ja korteriühistu vastu seoses ühises omandis olevale asjale kulutuste tegemisega (KrtS § 37; TsÜS § 63; VÕS § 1018 jj)
 • Käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest tulenevad kolmandate isikute nõuded korteriühistu vastu (VÕS § 1018 jj)
 • Korteriühistu pandiõigus (KrtS § 44 jt)
 • Kohtumenetlusõiguse erisused KrtS-i kohaldamisel:
  - hagimenetluse ja hagita menetluse eristamine (TsMS § 613 jt)
  - puudutatud isikute ring ja nende menetlusse kaasamine (TsMS §-d 198, 614  jt)
  - uurimispõhimõte ning avalduse ja määruskaebuse piiridega arvestamine (TsMS § 5 lg 3, § 477 lg-d 5 ja 7 jt)
  - muud menetlusõiguslikud probleemid (TsMS § 3401, § 368,  § 667 lg 3 jt)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juristid, advokaadid, kohtunikud, raamatupidajad, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi