Eesti Dokumendihalduse Konverents 2016: Teabehalduse peenhäälestus läbi uuenevate normide

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 30.03.2016 - 30.03.2016 Registreerimise lõpp: 28.03.2016 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 208 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Teabehaldus on jõudnud peenhäälestuse ajajärku, mis toimub läbi uuenevate normide ning tehnoloogiliste lahenduste. Ühe muudatusena ei räägita enam info-, vaid juba teabehaldusest.

Tänavune konverents keskendub sellele, kuidas muutunud normid töö ümberkorraldust mõjutavad. Milliseid suuniseid annab selleks riik ja mis kasu saab muudatustest erasektor? Lisaks räägitakse konverentsil parimate praktikate põhjal, kellelt ja kuidas võtta teabehalduses eeskuju.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avasõna


10:00 - 10:05

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused


10:05 - 10:50

 • Janek Rozov

  Janek Rozov

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja

 • Liivi Karpištšenko

  Liivi Karpištšenko

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

 • Mis on teenuste korraldamise ja teabehalduse vallas aasta jooksul toimunud?
 • Kuidas toimetada, et tegevustest saaksid teenused, mis loovad väärtust?
 • Kuidas kasutada teavet, et saaksime toimetada nutikalt?
 • Millised on järgmised sammud avalikus sektoris?
 • Millist kasu saab sellest kõigest erasektor?

Teabehalduse ja õiguse kooselu


10:50 - 11:25

Muutused sõnades ja tegudes


11:25 - 12:00

 • Valituse määrus "Asjaajamiskorra ühtsed alused" on asendumas uue määrusega "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused". Millise sisuga peaks olema asutuse valdkonda reguleeriv dokument, kui asutuse asjaajamiskorda enam olema ei pea?
 • Mida võiks muuta teabehaldus senises asjaajamise ja dokumendihalduse valdkonnas? Millised asjaajamise ja dokumendihalduse protsessid on teenustena käsitletavad.
 • Kuidas oleks võimalik toime tulla terminoloogilises ja mõistelises segaduses? Kui eile mindi üle infohaldusele ja täna teabehaldusele, siis mis see tegelikus töös muudab?
 • Milline võiks olla teabehalduse ja teenuste kaudu valdkonna vaatamise mõju kasutatavate infosüsteemide arengule?

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Dokumendid Maksu- ja Tolliametis - liigume lihtsustamise teel


13:00 - 13:30

 • Kersti Karuse-Veebel

  Kersti Karuse-Veebel

  Maksu- ja Tolliamet, dokumendihalduse juht, arendusosakonna juhataja, arendusjuht

 • Dokumentide loomise vajalikkus - kas alati on vaja dokumente luua ja edastada? Väidame, et ei ole.
 • Dokumentide kättetoimetamise alternatiivsed lahendused - kuidas suhelda maksumaksjaga operatiivselt? Teame, et tundlikku infot sisaldavate dokumentide kättetoimetamiseks on võimalusi erinevaid.
 • Palju andmeid ja palju dokumente - kuidas teha nii, et andmetest luuakse  dokumendid vaid siis kui ka tegelikult vaja? Meil on mõte see ära teha.ke

Millised dokumendid võiksid jääda paberile elektroonilise dokumentatsiooni ajastul?


13:30 - 14:00

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Rahvusarhiiv, andmekogude arhiveerimise valdkonnajuht

Digidokumentide eelised on meelitanud paljusid liikuma täisdigitaalsele dokumendihaldusele. Mõnikord on aga tunne, et digidokumentidega on rohkem peavalu, kui neist kasu tõuseb. Mõnikord on see tunne õige.

Arutelu: Kuidas normid töö ümberkorraldust mõjutavad?


14:00 - 14:30

 • Kas asjaajamistalitused tuleks ümber korraldada, näiteks saabunud dokumentide tsentraalne registreerimine lõpetada. Iga töötaja peaks oma teabe ja dokumendid suutma organiseerida ise!
 • Kas senine klassikaline kirjavahetuse, õigusaktide, lepingute jne dokumendiringluse korraldus on efektiivne ka tulevikus?
 • Mil määral oleks vaja teabehalduse ja teenuste korraldamise haldusjärelevalvet ja mõõtmist?
 • Kas asjaajamise ja dokumendihalduse teenused oleks sama moodi tsentraliseeritavad nagu raamatupidamine?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Millised riskid kaasnevad andmete hoidmisega serverites vs pilves?


15:00 - 15:40

Avaliku teabe seaduse muudatused


15:40 - 16:00

Käsitlemist leiavad käesoleval aastal jõustunud muudatused avaandmete osas ning isikuandmete avalikustamisest dokumendiregistrites.

Rahvusvaheline teabehaldus – kellelt võtame eeskuju?


16:00 - 16:30

Infohalduse võidukäik Euroopas ja mida sellest õppida?

 • Mida toovad kaasa uued dokumendihalduse standardid?
 • Kvaliteedi tagamine teabehalduses - uued vahendid organisatsiooni valmisoleku hindamiseks

Kokkuvõte konverentsipäevast


16:30 - 16:40

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

10

Sihtrühm:

Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT; interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, diskussioon.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 08.03.2016;
50% maksumusest ajavahemikul 09-22.03.2016. Kui loobutakse hiljem kui 22.03.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.