Lektor

Liivi Karpištšenko

Liivi Karpištšenko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

Liivi Karpištšenko töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKMi) digiriigi arengu osakonnas teenuste valdkonna nõunikuna. Oma tööalast karjääri jagab ta laias laastus kolmeks: • nooruses sekretär, dokumendihaldur ja tippjuhi abi, • seejärel 16 aastat IKT valdkonnas, kus osales menetlussüsteemide ja arvutivõrkude väljaarendamises ja haldamises ning asutuste töö ümberkorraldamises, • alates 2008. a asutuste ülest arengut koordineerivatel ametikohtadel, sh olid kuni 2021. aastani tema vastutusvaldkonnas ka dokumendihaldus ja teabehaldusele üleminek. Praegu osaleb Liivi avalike teenuste arengu suunamises.

Advertisement banner